כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2019 - גיליון 263

263 גיליון

2019 ניסן-אייר תשע"ט מאי

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

"כאן ביתי פה אני נולדתי במישור אשר על שפת הים" (עוזי חיטמן) חג עצמאות שמח

8-6

5-4

סיפור אהבה באושו ו יץ

כדורים יכולים להרוג

עברית - מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online