כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יולי 2019 - גיליון 265

זאת, כי המדינה אימצה גישה צינית ביחס לאנשים שבנו אותה. זה מכעיס, זה מכוער, זה לא אנושי, ועל כן כל העם כולו צריך לצאת נגד המהלך המתוכנן, שרק נדחה באופן זמני. אין לזה קשר להעלאת גיל הפרישה. אם יימצאו המיליארדים למימון בחירות מיותרות בלשון המעטה, חייב להימצא הכסף שמלכתחילה שייך Mehulal2@netvision.net.il לאלה שחסכו אותו.

מלכה מהולל מאת: 

קשה לי לאמוד במדויק כמה כסף המדינה "תחסוך" מגזלת לשנה מכספי הפנסיה של האזרחים הוותיקים שלה, ₪ 1,000 אבל אין לי ספק שמדובר בסכום הבטל בשישים מול ההוצאה האדירה על בחירות חוזרות שאין איש במדינה היודע להסביר על מה ולמה. ישנן כמובן הערכות, והן לא מענייננו כעת. השורה התחתונה היא שעצם הרעיון בלתי נסבל בעליל. לולא מלחמתו העיקשת של איציק שמולי וחבריו היו כבר עכשיו מאבדים הגמלאים מקצת מהכסף שחסכו בעמל חייהם. שר האוצר היוצא לא השכיל לראות את טובת הציבור וכך גם לא השרה גילה גמליאל האמונה על האזרחים הוותיקים, שמזמן הבנו שהגמלאים מעניינים אותה כקליפת השום. למה הם עושים את זה? כי הם יכולים, כי הם חזקים על חלשים, כי הקשישים לא יעלו על בריקאדות משום שכבר אין להם כוח לעשות פלוס תלמידי קבוצות הרובוטיקה מחטיבת "אלון" ברעננה הקימו את "קו הזהב" – מוקד טלפוני שבו הם מסייעים בהתנדבות לאוכלוסייה המבוגרתשמתקשה לתפעל אתהסמארטפון. בסקר שערכו התלמידים הם גילו שיכולה להתבצע תרומה משמעותית לחברה בתחום הזה שכן רבים הקשישים המתקשים לתפעל את הטלפונים החכמים. מדיווח מהשטח עולה כי שני הצדדים יוצאים נשכרים מהפרויקט. שאפו לרעיון ולביצוע. / - פלוס מינוס +

הקיצוץ בפנסיות בוטל (בינתיים) מאיר חוטקובסקי מאת: 

חברי קרנות הפנסיה הוותיקות הפכו לבני ערובה של הממשלה על חוסר אפשרותם להעלות את גיל הפרישה של . מדי תקופה מכריז משרד האוצר על 64- ל 62- הנשים מ קיצוץ מתוכנן של הפנסיות העשויות לפגוע בחברי הקרנות בשנה. שר האוצר וסגנו הבטיחו כי ₪1000 הוותיקות עד "הדבר לא יקרה", "לא יקום ולא יהיה במשמרתשלי" (גיליון ). כידוע, מדינת-ישראל הולכת שוב 2018 - נובמבר 257 לבחירות בחודש ספטמבר לאחר שהקמת ממשלה על ידי ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו לא צלחה. שר האוצר, משה כחלון, נמנע מלהורות לדרג הניהולי במשרדו להעביר לקרנות הוותיקות כפי שהבטיח, ₪ מיליון 200 סכום של בגלל המצב הפוליטי אליה נקלעה המדינה (ממשלת מעבר). ההסתדרות, שר הרווחה וחברי כנסת המזוהים כחברתיים פעלו ללא לאות לביטול הגזירה שהייתה אמורה להתממש ). ח"כ איציק שמולי: "הבטחנו שלא ניתן 2019 החודש (יולי לפגוע בגמלאים - ואני שמח שאחרי מאבק אדיר שהובלתי הצלחנו לקיים זאת. לא אתן לאף אחד לגזול מהגמלאים בישראל ממה שאין להם ונעמוד על המשמר גם בהמשך". (כתבה נרחבת בנושא תתפרסם בקרוב במגזין) meirch@gmail.com

חדשות הגמלאים

עובר ושב עובר ושב

˘„Á

202 גיליון

2014 ניסן תשע"דאפריל

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

2 פלוס "סיירת תיקונים רעננה" היא מיזם שנולד אצל אמיר פוירמן, רענני נשוי פלוס ארבעה. הרעיון שלו היה להחזיר קצת לחברה על ידי עזרה לזקוקים לה. כך הוא מקפץ יחד עם אלי פישמן ועוד 30- מתנדבים בין ביתה של אלמנה מבוגרת החיה עם בנה בן ה שסובל מבעיות נפשיות, שחלונות ביתם פרוצים וחצרם מלאה גרוטאות, לביתה של ניצולתשואה שאין לה חשמל, או לביתה של עולה מאיראן שאינה דוברת עברית ואין לה מטבח. הם התחילו מהתקנת גלאי עשן בבתי הקשישים ומשם המשיכו כי ראו שלא תחסר להם עבודה. אנשי מקצוע ובני נוער מצטרפים כל העת לעבודה הברוכה הזאת וגם אנשים שתורמים כסף. פוירמן מתווך בין בעלי המקצוע השונים, והאנשיםשבבתיהםמתבצעת העבודה אינם יודעים כיצד להודות לחבורה הנהדרת הזאת.

נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק,

חברי המערכת:

יהודית הלפר, ברכה ויסברט, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רות רסין, רן תלמודי. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. תמונת שער: חוף ים בעכו העתיקה מלכה מהולל צילמה:

2

07/2019 - 265 רעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online