כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה נובמבר 2019 - גיליון 269

269 גיליון

2019 חשון תש"פ נובמבר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

7 כוכב שביט

6 פרישה מאוחרת

5-4

שלום לבוא שבת

עברית - מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים:

Made with FlippingBook HTML5