כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוקטובר 2020 - גיליון 280

מוקד שכנות טובה - קהילה, בהובלת האגף לשירותים ✿ , יצאבמיזםייחודילקראתהסגר, ועודדאתתושבי חברתיים העיר למתן תשומת לב לשכניהם להקלה בהתמודדות עם התקופה המורכבת. סיוע לאוכלוסייה המבודדת שאינה יכולה לדאוג לעצמה בפרט - קשישים עריריים, מבודדי וחולי קורונה בקהילה. המיזם הוא ביטוי נוסף לתפיסה שמובילה העירייה לדאגה לכלל התושבים בסימן "דואגים 09-7613535 שלכולם יהיה בסדר גם בסגר". טלפון סיכום פעילות יחידת השיטור העירונית לחציון הראשון ✿ - הושגו ירידותמשמעותיות, במטרדי תנועה באזור 2020 של התעשייהובתאונותדרכים. היחידהגםנטלהחלקמשמעותי במאבק במניעת התפשטות נגיף הקורונה בעיר באמצעות הסברה, חקירות אפידמיולוגיות, הצבת מחסומים בימי הסגר, ביקורות מבודדים, ביקורות עסקים והיחידה נבחרה לפיילוט מפכ"ל ארצי כמודל למידה ברשויות אחרות. עשייההתנדבותיתענפהשלבניהנוער לסיועלתושביהעיר ✿ - ההתנדבות מתקיימת בהתמודדות עם משבר הקורונה בהובלת מדור ההתנדבות במחלקה לנוער וצעירים בעירייה, וכוללת, בין השאר: סיוע אישי לתלמידים בלימודים, פעילות למען דיירי בתי האבות, סיועבחלוקתמזון לנזקקיםבשיתוף פעולה עם העמותות השונות הפעילות בעיר ועוד. במרכז הפעילות – פרויקט "לעטוף באהבה" – בני נוער מתנדבים למען קשישי העירעםאלפישיחותטלפוניותשקיימו להפגת בדידותם ולמענה לכל צורך בימי הסגר. הפיקה שלל פעילויות פנאי והעשרה מקוונות עיריית רעננה ✿ לכל המשפחה במהלך ימי הסגר - מידע על הפעילויות וקישור ישיר לתכנים ניתן למצוא באתר העירוני, עמוד הפייסבוק העירוני, פורום התושבים בפייסבוק וקבוצות הוואטסאפ העירוניות.

לבלומה ושלמה בינשטוק לרגל הולדת הנין אורי-חיים בן לרבקה ואלעד פש

ליהודית הלפר

לרגל הולדת הנכד משה,

בן ליעל ואריאל, אח ליעקב, טוביה, שבות וצבי-יהודה

נפתחה קבוצת ווטסאפ בשם "רעננים ביחד גם בסגר" שמטרתה לחבר בין אנשים בגיל הזהב שזקוקים לעזרה. , הקים את הקבצה בסיוע חברת 72 שאול אביעזר, אלמן בן מועצת העיר גלי שחר. "אני אלמן טרי", אומר אביעזר, "וקיים אצלי הצורך לא להיות לבד. אני אב לשלושה ילדים בוגרים אבל הם שומרים עלי כי יש להם ילדים בגן ובבתי 65 הספר ואני בקבוצת סיכון". הקבוצה מתאימה לבני מאזור השרון, ואביעזר מקווה שבעכתיד גם יוכלו אפילו להיפגשבעולםהאמיתי, לצאתלטיולים ולהעמיקההיכרות.

לאביבה קניג

לרגל הולדת הנין נדב צבי, בן לשני ואביעד שולביץ

11

10/2020 - 280 רעננה

Made with FlippingBook - Online magazine maker