כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוקטובר 2020 - גיליון 280

למות בשקט נפשי : הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

תיקון כלשהו. קבלת הצוואה בחזרה איננה כרוכה בתשלום. הרשם לענייני ירושה  מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למרשם הארצי בירושלים, והמפקיד מקבל אישור על הפקדת הצוואה. הפקדה דיגיטלית בעת משבר הקורונה הפקדת צוואות פיסית אסורה מאז פרוץ מגיפת הקורונה. שר המשפטים לשעבר, אמיר אוחנה, אישר בחודש מאי השנה תיקון לתקנות הירושה, שמאפשר העברת עותק צוואה סרוק באופן דיגיטלי לרשם הירושה לצורך הפקדתו במשרדו. עם תום המשבר ייאלץ המצווה להגיע למשרד הרשם ולהפקיד את הצוואה באופן אישי. עם זאת, מבדיקה שנערכה על ידי "כיוון חדש", עולה שנכון , מערכת הפקדת הצוואות טרם עלתה לאוויר. 2020 לאוגוסט לשאלתנו על הקשיים הצפויים לאוכלוסיית הקשישים, שאינם בקיאים ברזי הטכנולוגיות הדיגיטליות ויחוו קשיים בהפקדת צוואתם, השיב דובר משרד המשפטים: "מערכת הפקדת צוואות צפויה לעלות לאוויר בשבועות הקרובים. כדי לבצע את ההפקדה נדרשת הזדהות של המצווה במערכת ההזדהות הממשלתית, זאת על מנת לוודא שאכן הפעולה נעשית על ידי האדם ולפיכך לא ניתן לבצע אותה בדרך אחרת. פעולת ההפקדה מרחוק הינה נגישה וידידותית ככל הניתן ובמסגרתה תידרש סריקת הצוואה לשם צרופה. רשם הירושה יעמיד מענה טלפוני שיסייע בביצוע הפעולה לנזקקים לכך". סיוע לאוכלוסיות מוחלשות ומאותגרות טכנולוגית מידע מדויק קיים באתר הרשם, וכן קיימים מספר ארגונים שניתן להיעזר בהם בייעוץ בנושאי צוואות ובסיוע בהכנת הצוואה ללא עלות. מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון הרשם לענייני ירושה • שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'-ה' 24 מענה 5067* Moked-Yerushot@ : ובדוא"ל 16:00-08:00 בשעות .justice.gov.il . באזור השרון קיימות מספר "שירות ייעוץ לאזרח" (שי"ל) • תחנות שי"ל בערים: רעננה, כפר-סבא, הרצליה. מספר 118 : הטלפון הארצי של שי"ל הוא https://www.gov.il/he/ : כתובת אתר האינטרנט Departments/Guides/molsa-shill-guide "מרווה-משפט רווחה והעצמה" • עמותת 052-826-7998 : טלפון /https://www.marva.org.il/he : כתובתאתר האינטרנט ומעלה על ידי 60 הנותנת סיוע משפטי לבני "יד שרה" • עמותת 6444* טלפון "יד ריבה" עמותת הבת /https://yad-sarah.net : כתובת אתר האינטרנט

מאיר חוטקובסקי מאת: 

בא להסדיר כללים 1956 חוק הירושה משנת הקשורים בעיזבונו של כל אדם המבקש להוריש אותו על פי ראות עיניו. משבר הקורונה

יצר התעניינות מוגברת בעניין הצוואות והציף את הקושי להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה באופן דיגיטלי כמתחייב בימים אלה. נקדים ונאמר - במדינת ישראל אין חובה להפקיד צוואה אצל רשם הירושה המסונף למשרד המשפטים. הצוואה יכולה להישמר: בבית המצווה, אצל עורך הצוואה (לדוגמא עו"ד- נוטריון), אצל הזוכים (היורשים), בעיזבונו של המצווה או אצל הרשם לענייני הירושה. מהם בכל זאת יתרונות הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה? • התחושה שהצוואה נמצאת בידיים טובות שאפשר לסמוך עליהן. • ביטחון בשלמות הצוואה מפני פגעי הזמן, או במקרה של שריפה בבית או פריצה. • במקרה שהמצווה חפץ לשמור תוכן הצוואה בסוד (כדי למנוע תרעומת מצד היורשים בעודו בחיים), הרי הפקדת הצוואה היא פתרון דיסקרטי ויעיל. אין לאיש, להוציא המצווה, זכות לעיין בצוואה. • עם הגשת בקשה לצו קיום צוואה בודקת מזכירות הרשם אם הופקדה צוואה ואז היא נפתחת על ידי הרשם לענייני ירושה כדי שלא יינתן צו המתעלם מהצוואה. אם לא הוגשה בקשה, יפתח הרשם את הצוואה שלושה חודשים לאחר הפטירה וימסור תוכנה ליורשים. בכל מקרה נערך תהליך מסודר של פתיחת הצוואה. תהליך הפקדת הצוואה אצל הרשם הפקדת הצוואה חייבת להתבצע, אחרי שמולאה בקשה בכתב, על ידי עורך הצוואה בלבד ובנוכחותו הפיזית מול הרשם. המצווה, מצויד בתעודת זהות עם תמונה עדכנית, חייב . אם מדובר בצוואות הדדיות הרי ₪ 107 בתשלום אגרה של שני בני הזוג חייבים להגיע. לפני שהצוואה נסגרת במעטפה, היא נסרקת למחשבי הרשם לשם גיבוי הצוואה המקורית. לאחר הסריקה, הצוואה נסגרת במעטפה ונחתמת בשעווה ובחותמת הרשם לענייני ירושה. על המעטפה רושמים את פרטי המפקיד ותאריך ההפקדה. הרשם לענייני ירושה והמפקיד חותמים על המעטפה. הצוואה החתומה נשמרת בכספת, ורק המצווה עצמו יכול לקבלה בחזרה אם לתמיד או במקרה שירצה לערוך שינוי או

meirch@gmail.com

8

10/2020 - 280 רעננה

Made with FlippingBook - Online magazine maker