כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה פברואר 2021 - גיליון 284

את חופש הביטוי ועדיין שמר על צנעת וביטחונו הפרט, מעם שהיו לו מטרות זהות ויכולת להתווכח על הדרכים השונות להשיגן, מעם שידע להקשיב ולכבד את זה שדעותיו שונות, נהיינו עם הזוי. עם שנשחקו בו כל המילים הטובות, נשחק בו הכבוד ההדדי, נשחק בו האמון כלפי הרשויות, נשחקה בו התרבות על גווניה, נשחקה בו האהבה. הזוי אך אמיתי. זה כמובן יתוקן, השלם גדול מסך חלקיו. קיומה של המדינה הדמוקרטית חזק ויכול לעמוד בגלים שבאו עליה לחרבה. הוא חזק כי כזה הוא: מה שנוצר בדם, יזע ודמעות, מה שרבים כל כך נלחמו עליו ואף הקריבו עצמם למענו, לא בקלות ייפול. ולו רק בשל הסיבה הפרוזאית: "כי אין לנו ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת". malcamehulal@gmail.com

מלכה מהולל מאת: 

כי נגמרו כבר המילים... דומה כי בהתאמה עם ההצטמצמות הכללית של חיינו בשנה האחרונה, הצטמצם משמעותית גם אוצר המילים שאנו משתמשים בו. מתוךשישיםאו שבעיםאלף המילים והצירופים בשפה העברית אנחנו עושים שימוש בהערכה זהירה ובלתי .10%-5%- מבוססת בערך ב וכל כך למה? כי הקורונה, כמו גם המצב הפוליטי שנקלענו אליו, מרוכזים בעצמם כל כך שלא נותר אוויר לנושאים אחרים. זה התחיל עם 'הכול בגלל עטלף', והמשיך ל'ליל סדר בזום', ואחר כך נוספו בידוד וסגר ויהיה בסגר ותו סגול וחסינות העדר, ולשטח עקומה ופרויקטור ותוכנית רמזור וריחוקחברתי וחקירהאפידמיולוגית וקפסולה ואקספוננציאלי, ומטוש ופייזר וחיסון וניסוי קליני – עד שכמעט לא נותרו מילים רגילות יותר, משעממות יותר, משמעותיות יותר כמו נניח 'כמה עלה מפלס הכינרת'? בהקשר הפוליטי כיכבו כמובן מילים וביטויים כמו ראשממשלה חליפי, כתבי אישום, שוחד מרמה והפרת אמונים, פייק ניוז, דמוקרטיה, רדיפה, שיימינג, עיתונאי אובססיבי, שופר לשלטון, מטר מהבית, בלפור, הסעות, תביעות 1000 , הפגנות, מחאות דיבה, שיעורים בזום, טיולים בזום, הרצאות בזום, הכול בזום, מובטלים, שני מטר, חל"ת, מאות אלפי נדבקים, אלפי מתים ומכל העולם מתקשרים. אבל העוני המילוני המחפיר ביותר מצוי בתחום שמות התואר. אנשיםכלכךמשתאיםלנוכחהמציאותשכלשעולהעלדללשונם זו המילה: הזוי. הזויה המציאות בה אנחנו מוגבלים בתנועה, הזויות ההתייעצויות הטלפוניות עם הרופאים שלנו, הזוי מראה הקניונים החשוכים והנעולים, הזויה העילגות ושפת הרחוב של נבחרינו, הזויה האלימות המופעלת מצד אנשי החוק, הזויה האפליה בין המגזרים, הזוי הזלזול של מורמים מעם בתקנות, הזויה סגירת חלקית בלבד של השמים, הזוי מצב הקשישים המתקשים להתמודד עם בידודם החברתי, הזויות המילים של כל הגולשים ברשתות החברתיות, ובכלל – הזוי לאן הגענו. מעם מורכב ממוצאים שונים ועדיין היה סולידרי, מעם שהגיע מכל קצוות עולם ועדיין שמר על אחדות, מעם שקידש

ותיקי ישראל: נעבור את אחוז החסימה מאיר חוטקובסקי מאת: 

הפארסה שהייתה מנת חלקם של מפלגות גמלאים בהתמודדויות האחרונות בבחירות לכנסת, אינה מרתיעה את יהיה 24- ראשהמוסד לשעבר דני יתום, והוא בטוחשבכנסת ה ייצוג סקטוריאלי לאזרחי המדינה הקשישים. יתום, איש ביטחון רב פעלים לשעבר, עומד בראש מפלגת "ותיקי ישראל" ומבטיח שכל עיסוקו יהיה בנושא האזרחים הוותיקים אותם התחייב לשרת בכנסת הבאה. "המפלגה תעבור את אחוז החסימה. המפלגה קמה יתום: וזאת על מנת לקדם את בכל קואליציה מתוך כוונה להיות האינטרסים ולפעול לפי האג'נדה שבה התחייבה המפלגה לבוחריה. אין לנו שום בעיה לשבת בממשלה עם נציג מימין או ". אך לא נשב עם נאשם בפלילים נציג משמאל meirch@gmail.com

חדשות הגמלאים

˘„Á 2014 ניסן תשע"ד אפריל

202 גיליון

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, יהודית הלפר, חברי המערכת: נאוה וינגרטן, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רות רסין, רן תלמודי. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה: דפוס לביא, רעננה הדפסה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine

/ - פלוס מינוס + פלוס עיריית רעננה פתחה במיזם התקנת גלאי אש בבתי האזרחים הוותיקים, מיזם שהוא חלק ממערך התמיכה והבטיחות שהעיר מעניקה לקשישיה. ההתקנה מתבצעת בליווי הדרכה של צוותי הבטיחות בעירייה בכל הנוגע לכללי התנהגות למניעת דליקות.

עובר ושב עובר ושב

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. ספיידרמן במקום דחליל בשדות התותים תמונת שער: בהוד השרון בואך כפר מלל. צילום השער : מלכה מהולל

2

02/2021 - 284 רעננה

Made with FlippingBook Ebook Creator