כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אפריל 2021 - גיליון 286

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

ברכות ליו"ר העמותה לאזרח הוותיק למאיר קצין ורעייתו יהודית

מזל טוב לכבוד הולדת הנינים

גימלאיות וגימלאים יקרים, בפרוס עלינו חג הפסח, שלוחות לכם ברכותיי החמות ומיטב האיחולים לחג אביב שמח ומלבב. מי ייתן וברוח החג, נזכה לבשורות טובות, של אושר שמחה ובריאות ונדע הצלחה ונחת רוח בכל מעשינו. לבני הגיל השלישי מקום של כבוד בליבי ובעירנו. עיריית רעננה תמשיך לפעול במלוא המאמץ, על מנת להבטיח לכם את מיצוי הזכויות והענקת איכות החיים המיטבית. בשם תושבי רעננה, המוקירים את עשייתכם למען העיר, לבניית ערכים ולצביון העיר, אני מאחל לכם בכל לבי שתהנו משמחת החג עם יקיריכם ואהוביכם, ושנדע כולנו אושר וברכה. בידי ש ד ל ו כ ת ם, רבה , ראש העיר רעננה חייםברוידא

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

ברכות למנכ"ל העמותה לאזרח הוותיק חיימק'ה פרלשטיין ורעייתו עצמאות לכבוד הולדת הנכדה אביב בת לאורלי ונח בל

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

ברכות לחבר הנהלת העמותה לאזרח הוותיק אריק אורלב לרגל הולדת הנכד אדם בן לעומר ורחל

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

בע"מ 1987 מריטל כל השרון שירותי כח אדם, הסעות ושליחויות. 272 . רעננה ת.ד 100 כתובת: מרכז שושן- אחוזה 09-7487162 : פקס 09-7487160 : טלפון merital@013net.net : דואר אלקטרוני לתושבי רעננה ולגימלאי העמותה למען האזרח הוותיק רעננה חג פסח כשר ושמח אמנון כהן מנדל MNDL דפוס ן הפקות ן עיצוב חגחרות שמח מ לחברי מערכת כיוון חדש והנהלת העמותה 0 5 4 - 4 8 3 8 3 5 0

לקראת חג הפסח הבעל"ט שלוחה ברכתנו לראש העיר ידידנו מר חיים ברוידא לחברי מועצת העיר לחברי הוועד המנהל למנהלות ולכל עובדינו, למתנדבים לבאי מרכז היום והמרכז לתרבות כושר ופנאי. לכולכם ולבני משפחותיכם פסח שמח בריאות טובה בשורות טובות. ויהי רצון שניפטר במהרה מצרת הקורונה ונחזור לחיים רגילים של עשייה התפתחות ויצירה. חג שמח

יו"ר העמותה , מאיר קצין , מנכ"ל חיימק'ה פרלשטיין

3

04/2021 - 286 רעננה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker