כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה מאי 2021 - גיליון 287

שי אלקובי מאת: תשחץ 

תשחץ

alkoby.shai@gmail.com

אתרי מורשת עולמית של אונסקו עשרה אתרים במדינת ישראל הוכרו עד כה בידי ארגון אונסקו שליד האו"ם כ"אתרי מורשת , ועד היום זכו לא 1978 ). התואר הנחשק והמוערך מוענק מאז world heritage sites( " עולמית אתרים ברחבי העולם להימנות על הקבוצה הנכבדה הזו. ארגון אונסקו (שמשמעות 1121 - פחות מ שמו: ארגון האומות המאוחדות למדע, חינוך ותרבות) החל להעניק תארים אלה בעקבות מקרה ספציפי המוכר לנו – הקמת סכר אסואן במצרים שאמור היה להביא ליצירת אגם מים גדול שעשוי היה לגרום להצפת אתרים ארכיאולוגיים חשובים ביותר ב"עמק המלכים" במצרים. ארגון אונסקו נזעק להצלת המקדשים שעמדו בסכנת הכחדה, והצליח לגייס את הסכום הגדול שנדרש להעתקת המקדשים לאתר גבוה יותר, מה שהגן עליהם בפני ההצפה הצפויה. בידי האו"ם אמנה בדבר הגנת 1972 בעקבות מבצע הצלה זה ונוספים שיזם אונסקו, אומצה בשנת המורשת הטבעית והתרבותית העולמית, וארגון אונסקו הוא המופקד על ביצועה. כאמור, הגנת האמנה במניין, הם 869 , נפרשת הן על אתרי טבע והן על אתרי תרבות, כאשר עד היום רוב האתרים שהוכרו מדינות. 167 הם אתרים מעורבים, ואלה פרושים על פני 39- הם אתרי טבע ו 213 , אתרי תרבות אתריםהמועמדיםלהכרה כאתרי מורשתמוגשיםל"וועדתהמורשתהעולמית" הבוחנתאתהבקשות ומעניקהאתהתואר לאתריםשמצאה לנכון. הקריטריוניםהעיקרייםהם, לגבי אתרי תרבות, שמדובר ביצירות מופת יוצאות דופן מבחינה אדריכלית, היסטורית, תרבותית, ארכיאולוגית, אומנותית וכיו"ב, ולגבי אתרי טבע נדרש ייחוד מבחינה יופי טבעי, אסתטיקה, גיאולוגיה או ביולוגיה.

ירון מהולל מאת: 

טריוויה

גן לאומי שבטה בדרך הבשמים בנגב

מעבר לעצם הזכייה בהכרת אונסקו, הענקת התואר של "אתר מורשת" עיקרה הטלת אחריות על המדינה בה נמצא האתר לפעול לשימור האתר והגברת המודעות אליו ולחשיבותו בקרב האוכלוסייה. לעיתים נוסף לתואר הציון של "אתר בסיכון" שאז נדרשים מאמצים מיוחדים לשימור האתר ומניעת נזקים, לנוכח סכנות טבעיות או סיכונים מעשה ידי אדם. אתרים בכל מדינה, ואחריהן באות ספרד, 55 המדינות בהן נמצא המספר הרב ביותר של אתרי מורשת מוכרים הן סין ואיטליה, בהן יש גרמניה וצרפת. אתרים והם: הערים העתיקות של ירושלים ועכו, מצדה, "העיר הלבנה" בתל אביב, תילים מקראיים 10 בישראל הוכרו עד היום כאמור בצפון ובדרום, דרך הבשמים בנגב, המקומות הבהאיים הקדושים, נחל מערות, בית גוברין ובית שערים.

15

05/2021 - 287 רעננה

Made with FlippingBook Publishing Software