כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה מאי 2021 - גיליון 287

מטבעות דיגיטליים על רגל אחת רן תלמודי מאת: 

יש הרבה דרכים לעשות כסף: אפשר להרוויח אותו, לזייף אותו, לגנוב אותו, או אם אתה מתכנת בעל כישרון-על העונה לשם סָטוֹשי נָקָמוֹטוֹ, אתה יכול להמציא אותו. כך התחיל בשנת עידן המטבעות הדיגיטליים כאשר אותו נקמוטו המציא 2008 . השימוש המסחרי הראשון בביטקוין )Bitcoin( הביטקוֹין את . בעקבות הצלחתו הגדולה צצו במשך הזמן 2009 נעשה בינואר מטבעות דיגיטלייםשונים, אך הביטקוין הואהידוע ביותר. 6,700 דולר ליחידה והוא מחזיק 60,000- שערו בשוק כיום למעלה מ מיליארד) דולר. אחריו 1,000( בעולם שווי כולל של כטריליון מיליארד דולר. 220- המחזיק בשווי כולל של כ האֶתֶ'ריוּם עומד טריליון דולר. 1.6 שווי כל המטבעות הדיגיטליים בעולם הוא להבדיל מכסף מסורתי הביטקוין הוא מטבע שאינו תלוי בגוף מרכזי. במקום זאת, הביטקוין הוא רשומה בקובץ מחשב . התוכנה שמפיקה )Blockchain( שרשרת בלוקים המכונה (אפשר לומר מנפיקה) מטבעות ביטקוין היא ציבורית. כל אחד יכול להוריד אותה למחשב שלו, להריץ אותה ולהנפיק ביטקוינים, אלא שבאופן מעשי, הנפקת ביטקוין דורשת כח חישוב רב של הרבה מחשבים מבוזרים. הדבר כרוך גם בעלויות נלוות גבוהות מאוד של צריכת החשמל וקירור של כל המחשבים המשתתפים בחגיגה. הפקת הביטקוין מכונה "כרייה", בהשאלה מכריית זהב במכרות. האלגוריתם של הכרייה בנוי כך שככל שעובר הזמן, כוח החישוב הדרוש הולך וגדל ולכן לא כל אדם ברחוב יכול להרשות לעצמו לכרות ביטקוין. לעומת זאת, כל אחד יכול לרכוש ביטקוין אם לצורך השקעה כפי שמשקיעים במטבעות אחרים ואם לביצוע תשלומים. אדם או גוף שרכש או כרה מטבעות ביטקוין מחזיק אותם ב"ארנק" דיגיטלי שהוא למעשה תוכנה היודעת להגן על התכולה מפני גניבה. בנוסף, הארנק משתלב באלגוריתם הכללי של הביטקוין ומבטיח שהתנועות הכספיות יבוצעו באופן תקין כך שכל סכום שעובר בפעולה כספית כלשהי אכן נגרע מארנק המקור ומתווסף לארנק היעד. הרעיון המרכזי מאחורי טכנולוגיית הבלוקצ'יין, עליה מבוססים הביטקוין, וגם מטבעות דיגיטליים אחרים, הוא יצירת מערכת לניהול עסקאות כספיות ללא גורם מרכזי מנהל, כמו למשל בנק מרכזי של מדינה. באופן מסורתי, בסיסהנתונים המרכזי של גורם מנהל,כמולמשלבנקישראל,הואהחולייההחלשהבאבטחתמידע משום שהוא מרכז את כל המידע הקשור בסחר במטבעות, ומי שמצליח לחדור לשם יכול לגרום נזק רב. הבלוקצ'יין לעומת זאת מנוהל באופן מבוזר. אנשים שונים במחשבים שונים מתחזקים מעין סולם דיגיטלי ציבורי ומוצפן של פעולות כספיות והחדירה אליו למטרות זדון כמעטבלתי אפשרית. מערכתהביטקוין נבנתה כך שאיננו צריכים לבטוח באדם, חברה או שלטון מסוימים. כל אחד יכול לראות את התוכנה, ורשת האינטרנט דרכה נעשות הפעולות אינה נשלטת בכללותה על ידי גורם אחד מסוים.

העברהכספיתבביטקוין היאהוראהמוצפנתחתומהדיגיטלית שנשלחת לרשת על ידי בעליו של הארנק על מנת להעביר סכום מארנקו לבעליו של ארנק אחד אחר, ממנו הוא רוכש משהו. ההעברה משודרת לכל משתמשי ביטקוין דרך האינטרנט אך זהות מקור ההעברה וגם יעדה נשארים חסויים והם גלויים רק למקור וליעד. קיים ספר חשבונות דיגיטלי ומבוזר שנגיש לכל אחד ברשת שבו רשומות כל הכריות והעברות הכספים ההיסטוריות מיום הקמת הביטקוין. לתיעוד העברות הכספים יש תפקיד מרכזי ביותר במנגנון הפעולה של הביטקוין. הוא מונע אפשרות לזייף כספים, כלומר ליצור כסף חדש יש מאין, וזאת משום שכל העברה של כסף שאין לו תיעוד קודם במערכת העולמית- נפסלת. היחס של ממשלות בעולם לביטקוין הוא אמביוולנטי. רגולטורים טוענים כי: א) הוא משמש לפעילות בלתי חוקית בגלל היעדר מנגנוני פיקוח מדינתיים; ב) המסחר בו הוא דולר 5 היה ערכו 2011 בסיכון גבוה במיוחד. למשל בשנת והוא עשה דרך חתחתים של זינוקים וצניחות עד שהגיע לערכו מרקיע השחקים היום. בהקשר לכך, מה חושבים המשקיעים? רבים מהם רואים במטבעות הדיגיטליים כולל ביטקוין, כמו גם במטבעות הרגילים, קניין ספקולטיבי בלבד ולא השקעה אמיתית. הסיבה: מטבעות דיגיטליים ורגילים לא מייצרים תזרים מזומנים ולכן, כדי שמשקיע ירוויח בהם, מישהו אחר צריך לשלם יותר כסף עבורם. לעומת זאת, השקעה בעסק או חברה אמיתיים המנוהלים היטב והמעלים את ערכם במשך הזמן על ידי הגדלת רווחיותם ותזרים המזומנים שלהם, עומדת בניגוד לספקולציה הקיימת בהשקעה במטבעות. לעומת המקטרגים, יש הרואים בביטקוין דברים טובים, כגון: א) זהו הכסף של העתיד ולכן כדאי להשקיע בו כי ערכו ילך ויגדל; ב) בנקים מרכזיים נוטים לפחת את ערך הכסף דרך הדפסת כסף ולכן אי יכולתם לפקח על הביטקוין היא לטובה. פה המקום לציין שממציא הביטקוין הגביל מראש באלגוריתם מיליון מטבעות וצפוי 21 את כמות הביטקוין שתהיה בעולם ל שנה או קצת יותר. מאותו רגע לא 100 שזה יקרה בעוד כ ניתן יהיה "להדפיס" ביטקוין; ג) אבטחת המידע המבוזרת, שהיא בסיס הטכנולוגיה של מטבעות דיגיטליים, מקטינה את הסיכוי למעשי זדון בכל הקשור לפעולות פיננסיות. מרביתמדינותהעולם לאאוסרותשימוש בביטקוין והואמוכר כאמצעי תשלום על אף שאינו הילך חוקי באף מדינה. בארצות הברית נפוץ המסחר בביטקוין וניתן לשלם בו במסעדות, בתי מלון ועסקים אחרים. לאחרונה הכריז יזם העל, אילון מאסק, (בעליו של יצרנית הרכב החשמלי 'טסלה') כי ניתן לקנות את 1.5 הרכב בביטקוין. בנוסף, 'טסלה' רכשה ביטקוין בשווי מיליארד דולר. בארה"ב ומקומות אחרים בעולם קמו בורסות למטבעות דיגיטליים (מכונים גם "מטבעות קריפטו" מלשון קריפטוגרפיה

6

05/2021 - 287 רעננה

Made with FlippingBook Publishing Software