כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוגוסט 2021 - גיליון 290

È וב ˜Ï‡ È ש מאת: תשחץ 

ıÁ ש ˙

alkoby.shai@gmail.com

ø BDS מי אתם "בן אנד ג'ריס" לא המציאו דבר. חרם ככלי לחץ והשפעה מופיע במקורותינו עוד בשלהי תקופת בית שני, עת נחלשה השפעת מוסדות התורה והסנהדרין, ואישים שונים החלו לנקוט יוזמות עצמאיות בתחומים שונים. בניסיון לעצור תהליכים אלה ולהשיב את הסוררים לתלם, הכריזו כנגדם החכמים על חרמות ונידויים במישור החברתי, הדתי והכלכלי. על חרם 1946 בתולדות מדינת ישראל הופעל נגדה "החרם הערבי" עוד לפני היווסדה, והגוף הקרוי הליגה הערבית הכריז עוד בינואר כלכלי שאסר על מדינות ערב לסחור עם "הציונים" וגם עם כל צד שלישי שסוחר עמם ועם המדינה שבדרך. הליגה הערבית הכינה "רשימה שחורה" של חברות וגופים בעולם שסחרו עם ישראל, והנחתה את חבריה להחרים אותם גופים. בתולדות המדינה זכה החרם למספר "הצלחות" בולטות, ובהן הימנעותן של חברות רכב יפניות למכור מכוניות לישראל משך שנים רבות )חברת "סובארו" היא ששברה את החרם, ובעקבותיה באו כל יתר החברות(. חברת "רנו" החליטה בסוף שנות החמישים להקים בישראל מפעל להרכבת כלי על החלטתה להקים מפעל ייצור בישראל, אך חזרה בה עקב 1966 רכב, אך נסוגה עקב איומי החרם. חברת "קוקה קולה" הודיעה בשנת איומי חרם. הפעם התגייסו יהודי ארה"ב והודיעו כי ינהלו חרם נגדי של מוצרי החברה. המפעל הוקם כידוע. החרם הערבי החל מתפורר עקב הסכמי השלום שעשתה ישראל עם מצרים וירדן והסכמי אוסלו, וכן בעקבות חוקים וכללים האוסרים הכרזת חרם שהעבירו ארצות הברית וארגון הסחר העולמי, ורוב מדינות ערב, למעט הקיצוניות ביותר שבהן, פרשו מהחרם בזו אחר זו. , ואמצעי הנגד שנקטה ישראל נגד הטרור 2000 בעקבות הסלמת העימותים בין ישראלים לפלסטינים ופרוץ האינתיפאדה השניה בשנת לרבות הקמת חומת ההפרדה, החלו הפלסטינים לקדם ברחבי העולם יוזמות שונות של סנקציות וחרמות בתחום הכלכלי, המדיני, Boycott, Divestment משמען BDS . האותיות 2005 בשנת BDS האקדמי, התרבותי ועוד. אחד משיאי המהלך היה בהקמת יוזמת כלומר חרם, מניעת השקעות וסנקציות. כיום זהו הארגון המרכזי הנוקט קמפיינים ארסיים נגד ישראל במקומות and Sanctions שונים בעולם, ומתמקד בלחצים על אומנים שלא להגיע לישראל, על חברות וקרנות השקעה שלא להשקיע בישראל ולא לסחור איתה. הקמפיין זכה למספר הצלחות וגרם להפסקת השקעות בישראל של מספר קרנות. יציאת חברת "אוראנג'" משוק הסלולאר בארץ . גורמים רבים בארץ ובעולם מייחסים לארגון כוונות ומניעים אנטישמיים המכוונים בסופו של דבר לחיסול BDS מיוחסת ללחצים של מדינת-ישראל. ÏÏ מהו Ô רו È מאת: 

ה È וו È ר Ë

±5

08/2021 - 290 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software