כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוגוסט 2021 - גיליון 290

ÌÈ נדב ˙ מ ÌÈ דרוש ו‡ה Ù הר Ì ו Á˙ מ

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה )קידום בריאות בגיל השלישי( פרויקט ח.י.ל

מרכז יום לאזרח הוותיק בשיתוף ח.י.ל

האם קרה לך שנפלת בשנה האחרונה? – פעם או פעמיים .... אם התשובה חיובית את/ה נמצא/ת בסיכון לנפילה נוספת שיכולה להסתיים, חס וחלילה, בשבר או בפציעה אחרת.

אל תקח/י סיכון לנפילה נוספת!

בוא/י להתאמן בהליכה מבוקרת על מכשיר הליכה שנבדק ואושר במחקר קליני ובאישור משרד הבריאות, לשיפור הליכה ושיפור קוגניטיבי למניעת נפילות. )המכשיר כבר בפעילות ולמשתמשים בו יש שיפור ניכר במספר פרמטרים מומלץ מאוד גם לחולי פרקינסון. שיפורטו בשיחה אישית(. לקבלת פרטים והרשמה נא לפנות למרים זכות – קידום בריאות בגיל השלישי, בעמותה למען האזרח הוותיק רעננה. 052-2546043 : , אחה"צ 09-7747041 : טלפון בשעות הבוקר מרכז תרבות כושר ופנאי 202±-2022 ˙ ‡ומנו È‚ ו ÁÏ הרשמה ♥ ציור ♥ ♥ קרמיקה ♥ ♥ ציור מנדלות ♥ ♥ עיסת נייר ♥ ♥ רישום ♥ ♥ תכשיטנות למתחילים ♥ ♥ שילוב אומנויות ♥ ♥ סדנאות אומנות חד פעמיות ♥ העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה ȇ נ Ù ושר ו Î ˙ רבו ˙ ÊÎ והרשמה במר ÌÈË ר Ù רעננה ±±¥ הה‚נה 09-∑∑20∑0∑ ÆÏË SPORT 4 U@NETVISION . NET . IL

. הופעה של הזמר טושקו - 10:30 בשעה 05.08.21 יום חמישי ♦ הופעה של הזמר - 10:30 בשעה 12.08.21 יום חמישי ♦ . ארז שמואלי בוקר תרבות באומר - 10:30 בשעה 19.08.21 יום חמישי ♦ . אפרת מורגנשטרן מרצה: וזמר "יפה ירקוני" הרצאה של ד"ר עמי - 10:30 בשעה 26.08.21 יום חמישי ♦ מבית החולים "שיבא" בנושא: שינפלד . מחלות אבי העורקים – האויב השקט האמיתי, מניעה וטיפול ∫Ì ו È ÊÎ במר ˙ רו ÈÎ מ . מכירת בגדי נשים 03.08.21 יום שלישי ♦ . מכירת הלבשה תחתונה 18.08.21 יום רביעי ♦ . מכירת בגדי נשים 25.08.21 יום רביעי ♦ מרכז יום לאזרח הוותיק ≤∞≤± תוכניות מיוחדות לחודש אוגוסט ˙È ה נורד ÎÈÏ ה פרויקט חיל בעמותה בשיתוף רשות הספורט בעיריית רעננה יוזם הליכה בפארק עם מקלות נורדיים לטובת בריאות הציבור 0∏∫00 משעה È שנ Ì ו È ב 05Ø0∑Ø202±- מ ÏÁ ה מבר ËÙÒ ודש Á Û ו Ò עד Ì נ ÈÁ ÌÈÈ ודש Á במשך °°° ו Ò נ ˙ בו‡ו וה ¨˙ ו Ϙ המ ˙‡ ‡È ‡נו נב מפגשים יש לרכוש מקלות נורדיים תקניים 4 לאחר ורצוי להמשיך ללכת בקבוצה חינם. את המקלות ניתן לרכוש דרכנו. הרשמה בשעות הבוקר בבוקר, 09-7747041 אצל מרים/אסתר .052-2546043 אחה"צ העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה

* ייתכנו שינויים בתכנית. נא להתקשר יום לפני.

˜È˙ הוו Á ר Ê‡Ï Ì ו È ÊÎ הרשמה - מר Ï 09-∑∑±±59∏ ☎

±∂

08/2021 - 290 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software