כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה יוני 2022 - גיליון 300