כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אפריל 2023 - גיליון 310

מאת: מאיר חוטקובסקי  חוסר חמלה, זלזול, רשעות, התעמרות והשפלה דו״ח נציב תלונות הציבור (מבקר המדינה), מתניהו אנגלמן, על יחס הרשויות לאזרחים הוותיקים שהתפרסם בחודש פברואר לא חידש הרבה, אבל הוא מכוון זרקור חזק להתעמרות המדינה בקשישיה.

יוזמות שנכשלו מאז הקמת הממשלה החדשה לפני חודשים אחדים אנחנו עדים לניסיונות המשרדים השונים להיפטר מהטיפול באזרחים הוותיקים. בסופו של דבר התפצל טיפול זה בין משרדי ממשלה שבינם לבין מגזר הקשישים אין כל זיקה. יוזמות העבר להקים גופים מרכזיים לטיפול בזקן כמו תוכנית אב לאומית לזיקנה בראשות הח"כ לשעבר טלי פלוסקוב, או קבינט הזיקנה בראשות השרים לשעבר מירב כהן ומאיר כהן בוטלו עם קום הממשלה החדשה. נכון להיום - אין גוף או גורם מרכזי ממשלתי האחראי ישירות על מגזר הגיל השלישי במדינה. עלבון ופגיעה בבני הגיל השלישי , ראש המגמה ללימודי הזיקנה במכללה ד״ר אבי ביצור האקדמית בבית ברל, זועם: "דו"ח מבקר המדינה מציג אל מול פנינו מראה של אטימות, רשעות, התעמרות, השפלה והתעלמות מצרכי בני הגיל השלישי וממש מממש את הביטוי ״כן תשליכני לעת זקנה״. לזקנים, שאין להם ייצוג פוליטי אין התייחסות הולמת, ואין מענה הולם ראוי וזו בושה, עלבון ופגיעה. בין הסעיפים האקוטיים בדו"ח מונה אביצור את העמקת הפער הדיגיטלי וניתוק של כחצי מיליון זקנים מאפליקציות שרותי ממשל תקין. הפעלת שיקול דעת התלונות המופיעות בדו"ח היו יכולות להימנע אילו רק נותני השירות היו מפעילים שיקול דעת ושכל ישר. בדו"ח מופיעות דוגמאות של תלונות שנפתרו לאחר התערבות הנציבות לתלונות הציבור. אחת הדוגמאות היא הדרישה להגיש בקשה להטבה או זכות מדי שנה כאשר ברור שהנסיבות לא ישתנו. בני הגיל השלישי טענו כי הם נאלצים מדי שנה להגיש בקשה לקבלת תג נכה על אף שלא צפוי שינוי לטובה במצבם. פניית הנציבות לאגף ומעלה יאושר תג 75 הרישוי הביאה לכך כי לכל נכה מגיל נכה לצמיתות.

אטימות וחוסר הבנה תלונה נוספת המעידה על אטימות של נותני שירות ואוכפי חוק היא על חוסר היענות להבין סיטואציה רפואית של חסר ישע. לקשיש הלוקה בדמנציה נמסר מהמשטרה דו"ח על חציית כביש באור אדום. נוכח מצבו הקוגניטיבי הוא לא יידע את אשתו על הדו"ח שקיבל, והיא גילתה את דבר קיומו של הדו"ח רק כשקיבלה מהמרכז לגביית קנסות דרישה לתשלום בתוספת ריבית פיגורים. המשטרה סירבה לבטל הדו"ח, ורק בעקבות פניית הנציבות נעתרה לבטלו. דו"ח חשוב ביותר , יו"ר הסתדרות הגמלאים, מברך על הדו"ח: שמוליק מזרחי "כאשר דו"ח של נציב תלונות הציבור מגיע לוועדת ביקורת המדינה יש התייחסות רצינית לממצאים. בזמנו ניהלנו מאבק למתן שירות אנושי בסניפי הבנקים בהם חדלו לתת שירות פיזי, כדי שלבני הגיל השלישי יהיה מענה שיסייע להם בפעולות הבנקאיות. ואכן הציבו עובד בנק בסניפים שאין בהם קבלת קהל. אני בטוח כי הגורמים הנידונים בדו"ח ייקחו לתשומת לבם את הערות מבקר המדינה ויקלו על חוויית השירות של הזקנים ושיפור היחס אליהם מבחינת גילם". להקשיב לבן הגיל השלישי עד 2019 הגופים שנגדם היו מרב התלונות, בין השנים , היו הביטוח הלאומי, משרד התחבורה, 2022 מחצית משרד הבריאות, דואר ישראל וגופים נוספים. תלונות רבות הוגשו על קשיים להסתגלות לשירותים דיגיטליים של הגופים הציבורים. , רואה חשיבות רבה מתניהו אנגלמן מבקר המדינה, בפרסום הדו"ח: "מקבל השירות בן הגיל השלישי זכאי ליחס של כבוד, ללא עירוב דעות קדומות או תפיסה מכלילה ופטרונית לגבי גילו המתקדם. על נותן השירות להקשיב לבן הגיל השלישי, ובכלל זה לרצונותיו והעדפותיו כפי שהוא מבטא אותם". meirch@gmail.com

18 חג פסח שמח

04/2023 - 310 רעננה

Made with FlippingBook - Share PDF online