כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אפריל 2023 - גיליון 310

הבוס הטוב

מלכה מהולל מאת: 

קשה לקבוע במה עוסק סרטו החדש של הבמאי הספרדי הנהדר פרננדו לאון דה ארנואה. האם במפעל המייצר מאזניים שמנהל אותו מנכ"ל שלכאורה משדר אכפתיות, נעימות הליכות וחזות כובשת? האם ביחסי עבודה מורכבים בין אנשים שמביאים עימם לעבודה את בעיותיהם מהבית, כולל המנכ"ל העומד בראשם? האם הבחירה במוצר מאזניים באה להדגיש שהכול או שום דבר אינו מאוזן בחיינו? האם אלת הצדק מכוסת העיניים, הפסל הניצב בכניסה למפעל, מייצגת צדק או היעדרו? האם בכלל מדובר בקומדיה או בדרמה אפילה? מן הסתם כל התשובות נכונות ובזה איכותו של הסרט. חוויאר בארדם מגלם את הבוס (האם הוא באמת הבוס הטוב כפי שנאמר בשם הסרט?), שנראה שבאמת אכפת לו מעובדיו, אבל האמביציה המטורפת שלו לזכות בפרס המצוינות למפעל משבשת עליו את דעתו, ובטח את שיקול דעתו. הסרט משקף יחסי עבודה ובכלל יחסים בין בני אדם בעולם מנוכר, חמדני, מניפולטיבי ואפאתי לסבל הזולת. עושה רושם שגם בסביבת העבודה ניתן הפרס לנצלנים הציניים, לרמאים ולאכזריים ואילו האיש הפשוט העושה עבודתו נאמנה נותר הרחק מאחור. משפט אחד שנאמר בסרט מעלה את השאלה העיקרית: "ביקשנו עובדים, קיבלנו בני אדם". ארגונים, ובמיוחד ארגונים גדולים, מאופיינים בהירארכיה ברורה, ביחסי כוח, ובאינטרסים שגוברים על הכול. הדבר ציני במיוחד לאור התופעה הרווחת שארגונים רבים רואים עצמם, או ליתר דיוק מכריזים על עצמם כעל משפחה. ויש גם נקודה יהודית בסרט. הכניסה למפעל נעשית דרך שער שמיד מעלה קונוטציה של שער הכניסה לאושוויץ. קשה לדעת אם אכן הייתה כוונה כזאת מצד התסריטאי (שכותב בעיקר על מהגרים) והבמאי, או שזה מקרי. בכל אופן, אלת הצדק אמורה לשמור על הצדק גם כשעיניה מכוסות, אבל המאזניים בכניסה אינם סימטריים. זה גם מטריף את המנכ"ל, אבל זה גם סמלי לחוסר הצדק בעולם. הוא שאמרנו, קומדיה או דרמה? ואולי טרגדיה? malcamehulal@gmail.com

סרט

(דברים ט"ו) "נָתֹון ּת ִּתֵן לֹו, ו ְֹלא-יֵרַע לְבָב ְָך ּבְת ִּת ְָך לֹו" דני הורוביץ מאת: 

הורמון האהבה, האוקסיטוצין, מופרש למוח כאשר עוסקים בפעילויות חברתיות ובכלל זה בנתינה והתנדבות. ההורמון גורם לרוגע ולשביעות רצון. הנתינה יוצרת תחושת משמעות, עונה לצורך בקבלת הערכה וסיפוק, גורמת לצמיחה אישית ולהגברת הערך העצמי. הדבר נכון בכל גיל, אך חשיבות ההתנדבות משמעותית יותר לאחר פרישה לגמלאות. ההתנדבות מציעה

אושר

מענה הולם לצורך למצוא תעסוקה שתקנה משמעות לחיים ותטפח את הדימוי העצמי. התגמול להתנדבות מתבטא באופנים שונים. ראשית, יכול המתנדב לגלות בעצמו מיומנויות חדשות שלא ידע עליהן בשנות עבודתו. הוא גם יכול לפתח מיומנויות חדשות שיגרמו לו התפתחות אישית ושביעות רצון, וכן יבלמו הידרדרות קוגניטיבית ופיזית כאחד, הידרדרות שאופיינית לגיל, שנית, עצם המחויבות לעיסוק תקצר את הזמן בו ישב האדם על כורסה בביתו ויבכה על מר גורלו בשל בעיות בריאותיות שונות. היסח הדעת ידוע כגורם מבריא. תגמול נוסף הוא העלאת הערך והדימוי העצמיים. אנשים שפרשו מעבודה שהייתה חלק מההגדרה העצמית שלהם, יכולים למצוא בהתנדבות תחליף ראוי, שמעורר גם הוא תחושת משמעות וגם הערכה של הסביבה. בנוסף נכנס למשוואה שבין עשייה לתחושת אושר נושא ההשתייכות החברתית שמחקרים אינם ממעיטים בערכו. קשרים חברתיים ידועים כמספקים תחושת התרוממות נפש ושביעות רצון. קשרים כאלה מתמעטים, בדרך הטבע, כשלא פוגשים את האנשים עימם עבדנו, או למרבית הצער כשמאבדים חברים במהלך הדרך. יצירת קשרים חברתיים חדשים במקום ההתנדבות מעוררים סינפסות במוח שנרדמו ומעוררים את האדם ליציאה לבילויים חדשים, להליכה בצוותא להרצאות, או אפילו לשתות קפה עם אדם חדש שאפשר להקשיב לסיפור חייו ולספר לו את סיפור חייך. ההתנדבות ממלאת גם צורך בסיסי וחשוב של השתייכות. היא מאפשרת למתנדב חשיפה בפני קהלים ואנשים שלא הכיר קודם לכן וכך היא מספקת לו הזדמנויות ליצור קשרים חברתיים חדשים. , בעוד 10 ל- 0 בסולם שבין 7.8 כדאי גם לדעת שרמת האושר של גמלאים שמתנדבים בקהילה גבוהה בהרבה משל אחרים. היא עמדה על שאצל אלה שאינם מתנדבים רמת האושר הייתה הרבה יותר נמוכה. זאת בנוסף לממצאים אקדמיים שקבעו שלנתינה יש גם סגולות מרפא ושההתנדבות גורמת לאנשים להאריך ימים, אף יותר משמירה על משקל, מפעילות גופנית ומתמיכה חברתית! אין ספק שמדובר בחיידק חיובי. מי שנדבק בחיידק ההתנדבות, צפוי להרוויח מזה רווח כפול: יעשה את האחר מאושר, ולא פחות מזה יעשה את עצמו מאושר. זה לא דבר של מה בכך. Danny10@hotmail.co.il

25 חג פסח שמח

04/2023 - 310 רעננה

Made with FlippingBook - Share PDF online