כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אפריל 2024 - גיליון 322

השביתה את אורחות המסחר הבין ארצי והעיר הידרדרה כבש נפוליאון את 18 פלאים. בשנה האחרונה של המאה ה עזה ויצא ממנה בניסיון לכבוש את ארץ ישראל. המלחמות מבפנים והכיבושים מבחוץ דלדלו את היישוב הוא פסק לגמרי אחרי קיום 1811 היהודי בעזה ובשנת שנים. 1900 רצוף של כ- 1885 כעבור שבעים שנה החלו היהודים לחזור לעיר. בשנת משפחות 16 מצא בה מר מני, אחד מנכבדי ירושלים כי יש בעלי 200 מוסלמים ו- 19,000 של יהודים בתוך ישוב של בתים נוצרים. גרו בעזה 1914 עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ב כמאתיים יהודים. רובם עסקו בסחר חליפין עם הבדואים שבנגב וביצוא שעורה אל מעבר לים לתעשיית הבירה. בשנות המלחמה הזאת עזה הייתה הנקודה הצבאית החשובה ביותר בחבל הדרומי של הארץ, ובה חנו והתבצרו רבבות חיילים מצבאות תורכיה וגרמניה בדרכם לתעלת סואץ. , יום הכרזת בלפור, נכנסו האנגלים 1917 בנובמבר 2 ב- חודש והרסוה בהפגזותיהם 11 לעזה לאחר שצרו עליה הבלתי פוסקות. מכאן נפתחה הדרך לגייסות הגנרל אלנבי לכיבוש ארץ ישראל כולה. עזה הייתה שוב, כמו בימי קדם, לשער הדרומי של ישראל. ליישוב היהודי בעזה לא הייתה תקומה. הקהילה החדשה שהחלה להתארגן בעשרות השנים שקדמו למלחמת העולם הראשונה התפוררה בחודשי המצור הבריטי על עזה והיהודים המעטים שחזרו אליה אחרי הכיבוש האנגלי עזבוה כי מצאו שהפכה להיות מרכז התנועה הערבית הלאומית. עזה ומלחמות ישראל , הייתה עזה העיר 1948 בפרוץ מלחמת השחרור באביב הגדולה ביותר בדרום הארץ עם למעלה משלושים אלף תושבים. רצועת החוף מעזה צפונה הייתה מיושבת ישוב ערבי צפוף. הצבא המצרי התקדם דרך עזה עד אשדוד ותכנן להגיע לשערי תל אביב. המתיישבים העבריים בנקודות הבודדות לאורך החוף עיכבו את ההתקדמות עד שצה"ל הביס את הצבא המצרי. כבש צה"ל את עזה ודגל ישראל 1956 במבצע סיני ב התנוסס מעל העיר. זמן קצר לאחר מכן המעצמות הגדולות לחצו, צה"ל נאלץ לסגת והעיר חזרה לידי מצרים. ישראל כבשה את עזה בשנית במלחמת ששת הימים , השנה בה נחתם הסכם אוסלו 1994 ושלטה בה עד והוקמה הרשות הפלסטינית. במסגרת ההסכם עברה עזה ארה"ב לחצה וישראל הסכימה 2006 לידי הרשות. בשנת לעריכת בחירות דמוקרטיות ברשות הפלסטינית. נערכו הבחירות וחמאס - ארגון טרור אסלאמי קיצוני שאמנתו קוראת להשמדת ישראל - זכה ברוב. הפת"ח לא קיבל את התוצאות. ברצועת עזה פרץ עימות מזויין בין חמאס לפת"ח שבסופו השתלט חמאס על הרצועה ונוצר קרע פוליטי בינו ובין הרשות הפלסטינית. › 15 המשך בעמוד

את עיניו. בבית האסורים שבעזה החל שיער ראשו לצמוח מחדש וכוחו הרב שב אליו. במקדש דגון שבעיר מצא שמשון את מותו בעודו מכריז "תמות נפשי עם פלישתים" תוך שהוא מפיל את המקדש על עצמו ועל אלפי פלישתים שהתאספו להתעלל בו. לאורך כל תקופת השופטים, תקופת המלך שאול ואף ראשית מלכותו של דוד הפלישתים (כמו הפלסטינים היום) היו אויב מר של ישראל, ורק בשלהי תקופת מלכותו הצליח דוד להכניע אותם. עזה נזכרת כגבול הדרום מערבי של ישראל בתקופת מלכות שלמה. משערים שאחרי תבוסת הפלישתים לדוד, נשברה גם עזה והעלתה מס למלכי יהודה אבל המשיכה לשמור על שלטונה הפנימי כעיר פלישתית זרה ונוכרייה. עזה ההלניסטית בתקופה ההלניסטית שלאחר כיבושי אלכסנדר מוקדון עזה התפתחה והייתה לעיר עצמאית, הגדולה ביותר בארץ יהודה. הנבּטים הפכו את הדרך מפטרה לעזה לנתיב מסחר בין לאומי ואת נמל עזה לנמל החשוב ביותר במזרח תיכון של הימים ההם. עזה הייתה גם נקודת המוצא לדרך היבשתית שהובילה לאילת לאורך הנגב עד ים סוף. 96 אלכסנדר ינאי המלך החשמונאי כבש את עזה בשנת לפנה"ס ומאז לא חזרה לגדולתה.

) AFP via Getty Images הרס בעיר עזה (צילום:

היהודים בעזה בתקופה הרומית-ביזנטית הייתה עזה מרכז התרבות היוונית בארץ ומבצר של עבודת אלילים אל מול הנצרות המתפשטת. ואולם מימי מלחמות החשמונאים ומזמן כיבושה של העיר בידי אלכסנדר ינאי הייתה עזה ההלניסטית גם לעיר של יהודים שהתבססו והחזיקו בה מעמד מאות שנים לאחר חורבן הבית השני. בתקופה הביזנטית אסור היה ליהודים לעלות לרגל לירושלים ולכן עולי רגל יהודים מקהילות ממצרים וארצות המגרב נהגו להתכנס בעזה כדי לחגוג את שלושת הרגלים. לאחר שהסולטן התורכי סלים התרחבה בה העדה 1517 הראשון כבש את עזה בשנת היהודית כתוצאה מהגעת גולים מגירוש ספרד ויהודים 18 שעברו אליה מאוחר יותר מירושלים ומחברון. במאה ה פרצה מלחמה בין הפלאחים לבדואים באזור עזה. המלחמה

11

04/2024 - 322 רעננה

Bring them Home now

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker