כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אפריל 2024 - גיליון 322

שי אלקובי תשחץ מאת: 

תשחץ

"... מסכנות "ויבן להם ערי עברית: המסכנות הן מעין מחסני ענק ששימשו לאגירת תבואה ("...ויהי ליחזקיהו עושר וכבוד הרבה מאוד...ומסכנות לתבואת דגן שמשמעה בית אוצר. חכמי ימה"ב קישרו את maskantum ותירוש ויצהר..."(דברי הימים ב' לב), ככל הנראה מהאכדית המילה סוכן אל ערי המסכנות ופירשו שהסוכן הוא האחראי על אוצרות המלך כגורם מקורב למלך ואחראי על ניהול ענייניו. שניים כאל היו בתנ"ך – שבנא בימי המלך חזקיהו ומוזכר בישעיהו ואבישג השונמית בעת זקנתו של דוד המלך ("ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת" מלכים א' א).כלומר הסוכן היה איש סודו ואמונו של המלך שזכה להיות בגקרבתו ובמחיצתו. harelea@gmail.com

עברית מילה

מילת החודש לאה הראל מאת:  (מוטציה) תַּשְנִית

harelea@gmail.com

23

04/2024 - 322 רעננה

Bring them Home now

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker