כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה מאי 2024 - גיליון 323

(חיים חפר) שיר הפטנטים

מאת: דני הורוביץ 

, הוא עורך פטנטים במשרד הגדול בארץ העוסק בזה. המקצוע מוגדר בחוק 62 , אהוד האוזמן פורמלית בדיוק כמו עורך דין, ודורש התמחות טכנית כמו גם התמחות בקניין רוחני. הצורך בארץ במקצוע זה הוא אולי גדול מאשר במקומות אחרים משום ריבוי המהנדסים במקומותינו וגם בגלל שהראש היהודי אינו נח לרגע וכל הזמן חושב על ההמצאה הבאה. פגשתי את האיש לשיחה על מה מוגדר פטנט ולמה כל כך חשוב לרשום אותו.

ווייז, מנעול רב-בריח, דוד שמש, דיסק און קי, תוכנת , סטנט, טפטפות להשקיה, עגבניות שרי, תת המקלע ICQ ה עוזי, טילי גבריאל וחץ, כיפת ברזל – וזוהי רשימה חלקית בלבד. מדובר בהמצאות ישראליות ששינו את העולם, פשוט כמשמעו. לרישומן כפטנט היו יתרונות רבים.

דבר שהוא טוב לציבור. לכן, למה שיאפשרו למישהו את הפריבילגיה הזו? הסיבה היא שהפטנט לא ניתן על כל המצאה, אלא רק על כזו שעומדת בכמה קריטריונים: היא צריכה להיות חדשה ולא מוכרת וצריכה לגלם מה שנקרא 'התקדמות המצאתית'. כלומר, צריך להיות בהמצאה איזשהו שיפור שהוא לא מובן מאליו. קח לדוגמה חברה לייצור רכב שהמציאה משהו שמשפר את ביצועיו של מנוע. אם לא יירשם פטנט, המתחרים יתקשו להבין מה גרם למנוע הזה להיות יותר יעיל מזה שלהם. לעומת זאת, אם בוחרים במסלול של רישום פטנט, ייחשף השיפור בפני כולם וכל אחד יידע למה המנוע הזה טוב יותר מאחרים. למדינה יש אינטרס: היא רוצה לעודד את המשך הפיתוח של המוצר שנרשם עליו פטנט גם ע"י אחרים. כתוצאה מכך, אכן ישנם 20 מוצרים שהפיתוח שלהם מבוסס על פטנט ועם חלוף שנה יש לנו בשוק מוצר חדש ומתקדם, כזה שמתבסס על הרעיון של הממציא הקודם. המדינה מעודדת זאת כי החברה כולה נהנית מההתקדמות הטכנולוגית". אם כך, מה היתרון שיש לבעל הפטנט? "המדינה מאפשרת לממציא הפטנט הרושם אותו ליהנות שנה. עם זאת, יש לדעת 20 ממונופול על ההמצאה למשך שלפטנט יש תחולה טריטוריאלית, כלומר ההמצאה מוגנת רק באותן מדינות שבהן הוא נרשם. אם לדוגמה הפטנט נרשם בארה"ב, זה אומר שעל כל אחד בארצות הברית, ושם בלבד, נאסר לייצר, לייבא, למכור ולעשות כל פעילות מסחרית ברעיון. במקום שלא נרשם פטנט, ניתן להעתיק את הרעיון ולעשות שימוש חופשי בהמצאה, לרבות מכירת המוצר המבוסס על ההמצאה". יש סיבה שלא לרשום פטנט מעבר לעלות הרישום? "המצאה שלא נרשם עליה פטנט מוגדרת כ'סוד מסחרי'. הדוגמה הטובה ביותר היא הסוד המסחרי של חברת 'קוקה של המאה הקודמת בחרה החברה 20 קולה', עוד בשנות ה שלא לקבל פטנט על הנוסחה. בדיעבד הייתה זו להם החלטה

כיפת ברזל

מה זה רישום פטנט? "רישום הפטנט מעניק לממציא הגנה כדי שיוכל להשיג יתרון בהמצאה שלו, וליהנות מפירותיה לאורך זמן. מדובר בתהליך מורכב ויקר וצריך מומחיות בתחום, ולכן לא כל ממציא טורח לרשום אותו". אם נשים בצד את השיקול הכלכלי, למה בעצם לא לרשום פטנט? "אענה לך בשאלה. איזו סיבה יש לכך שמדינה, נניח ארצות הברית, תסכים לתת לאדם מסוים מונופול בארה"ב על שימוש מסחרי במוצר כלשהו. כידוע, הדבר מנוגד לכללי התחרות שהמדינה מעודדת, כי תחרות מורידה מחירים

8

05/2024 - 323 רעננה

מחזירים אותם הביתה עכשיו

Made with FlippingBook - Online magazine maker