זוכרים לדורות - תיעוד ניצולי שואה תושבי רעננה

96 97

רדפורד לילי, הונגריה רובין רחל, הונגריה רובין שלמה, פולין רובינוביץ טובה, פולין רובינשטיין משה, פולין

184 185 186 239 187 222 318 188 189 190 319 342 191 320 42 63

רוזן מרים, צרפת

רוזנטל יעקב ז"ל, פולין

רוזנטל שושנה (רוּ), צ'כוסלובקיה

רוזנפלד אריה, בולגריה רוזנצוויג חנה, רומניה

רוט אהובה, פולין

רוטשילד מרים, פולין

רוּך שרה, פולין

רוכמן דוד ז"ל, ליטא רון שלמה, רומניה

רוניס חנה, מולדובה, וטרן רוּצקי דב (ברל) ז"ל, פולין רושו קלרה, רומניה רחמן רבקה, הולנד ריזנבך שרה, פולין רייכמן יצחק, הונגריה שביט בנימין, הונגריה שביט לאה, צ'כוסלובקיה שדה שמואל, הונגריה

26

192

98

99

223 100

64

שוחט פרידה, ליטא

343 236 224 225 193 101 226 194 195 196 344 227 321

שוכינס ויקטור (סרקה), וטרן שטרקמן אסתר (ג'נין), תוניסיה שלומוביץ מאיר, צ'כוסלובקיה שלומוביץ שרה ז"ל, צ'כוסלובקיה

שלומי חיה, פולין

שלזינגר חיה, הונגריה

שניצר לאה (אירנה), צ'כוסלובקיה

שפיר יעקב, פולין שפיר משה, פולין

שפר שרה (שיר), פולין

שפרן חנן, וטרן

שרי מקס, צ'כוסלובקיה

שרף יעקב, בוקובינה - רומניה

322

תשובה חנה, רומניה

348

Made with FlippingBook - Online magazine maker