סיפור חיים - סיפורו של אלפרדו אינסלברג

סיפור חיים סיפורו של אלפרדו אינסלברג

2016 , הקשיבה וכתבה : שרה טור

"לכל אדם יששם - לזכור ולעולם לא לשכוח"

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה, יחד עם עיריית רעננה, רואות ערך רב בתיעוד זיכרונותיהם האישיים וסיפורי חייהם של ניצולי השואה, תושבי רעננה, למען עצמם ולמען הדורות הבאים. התיעוד ושימור הזיכרון של ניצולי השואה הם חובתנו המוסרית לששת מיליון קורבנות השואה שנהרגו ונטבחו ע"י הצורר הנאצי ולא זכו לראות את תקומת העם היהודי בארצו. פרויקט תיעוד זה הוא פרויקט המשך לספר "זוכרים לדורות", שיצא , ביוזמת האגף לשירותים חברתיים בעיריית רעננה, ובו 2012 לאור בשנת ניצולי שואה, תושבי העיר. 300- סיפורי חיים של כ הפרויקט מבוצע ע"י קבוצת מתנדבים ומתנדבות, תושבי רעננה )רובם(, שנרתמו והקדישו רבות מזמנם ומרצם למיזם חשוב זה. תודות תודה לכל ניצולי השואה היקרים ובני המשפחות על שנעניתם לפניותינו לתעד את סיפוריכם האישיים מתקופת השואה למרות הזיכרונות הקשים והחוויות הלא קלות הכרוכות בכך. תודה לצוות המתנדבות האיכותי על המאמץ וההשקעה הרבה בהקשבה לסיפורים ובתיעודם, מלאכת קודש שבוצעה במסירות וברגישות רבה.

תודה למחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת באגף הרווחה של עיריית רעננה על התמיכה ושיתוף הפעולה במיזם חשוב זה.

תודה לעמותה למען האזרח הוותיק רעננה על היוזמה, הארגון והניהול של הפרויקט.

ותודה מיוחדת ליוסי קווטינסקי, בעל האתר "הפורמט הדיגיטלי שלי", על הקמת אתר האינטרנט המיוחד לתיעוד סיפוריהם של ניצולי השואה, ועל ביצוע כל עבודות העריכה הדיגיטלית והשילוב באתר, בהתנדבות מלאה.

של אלפרדו אינסלברג יוון , מאתונה

ו סיפור

בכור אדגר

ולנטין ו לואיזה ה יאח ,

נולדתי באוקטובר 6391 ל משפחה יהודית , הורי . אמידה

, שפות כולל

במספר

אבי היה אוטודידקט שלטש

. באתונה

ואני רב יתבב רנו רוגהת

ממדים

ב עסק יבוא ויצוא ו לכן הרבה לנסוע לרגל

הצילה כנראה אבי ). את חייו

אשר שפה

גרמנית (

. אירופה

עסקיו ברחבי

באתונה

אמי משפחת

שבה 66 ילדים

אחר י שנת 6391 פגש אבי פליטים יהודים נואשים מגרמניה ומ אוסטריה ו יחד עם

כמה

אחת

." השנייה

פליטים מיוון לארץ במסגרת עלייה ה"

לארגן אניות

אנשים הם

שהעלו

הצליחו

Agios Nikolaos , אשר הצליחה להעלות יותר מ - 6011 פליטים

מהאניות האלה

היתה

מאוחר יותר על ידי הבריטים .

ונתפס

ה

ן סיפו

אבי נואם על

Agios Nikolaos

6393 , היום שבו פרצה המלחמה . המשפחה שלי

אני זוכר היטב את האחד בספטמבר

נופש לוטראקי , אבי פ קד עלינו לארוז את חפצינו ולחזור במהירות

הייתה בחופש ה עיירת ב ה

כריזה ה איטליה

04.61.81

לאתונה , לאחר שהגיעו אליו שמועות על פרוץ המלחמה -ב.

" הקפידו לשלוח לחזית יחידות יהודיות מסלוניקי ,

" היוונים

מלחמה על יוון ותקפה מאלבניה .

ביניהם קרובים ממשפחת אמי . הקצין היווני הראשון שנהרג בלחימה היה יהודי בשם מרדכי

1

על הצבא ה חיל , איטלקי

למרות שהצבא היווני

( פריצי רחוב על שמו נמצא בא ). תונה

גבר

ו אתונה בדרך כלל בלילה . מתחת לרחוב שלנו

האוויר האיטלקי ה פציץ ערים ביוון ובמיוחד את

כמקלט בעת ההפצצה א. מי נהגה

הרכבת ה תחתית ואנשים השתמשו ב

נחפרו

הן

מנהרות

אותי מהמיטה בכל הפגזה א, ך כשההפגזות היו תכופות סירבתי ל רדת למנהרה ,

לגרור

כשאני מכריז שאם נגזר עלי למות אני מעדיף לעשות זאת " בנוחות .." .

מלחמה נגד איטליה הצלחנו לקיים שגרת חיים . טובה

זמן ה ב

באפריל 6386 תקפה גרמניה את יוון דרך בולגריה . הגרמנים כבשו את יוון . כולה אני זוכר

מטוסים

ותמא . במיוחד

כילד בן חמש את יום כניסת הצבא הגרמני ל אתונה כיום

מפחיד

גרמנים כיסו את פני השמים עד שנדמה היה שהשמיים השחירו , המטוסים טסו נמוך וברעש

, זניים ו מחריש א פגן כוח גדול של כשאחי ואני מגג בהם . הגבוה למחרת נערך מ

ביתנו

צופים

, טנקים משוריינים ותותחים ענקים . יוונים שנחשדו כסוחרי שוק

הצבא הגרמני ,ם חיילי שכלל

שחור נתלו על עמודים ושומרים הוצבו לידם למנוע את הורדת הגופות .

היה תחת שליטה

, אתונה

את

שני אזורי כיבוש לל שכ , דרום ה.

יוון ל את

הגרמנים

חילקו

, סלוניקי היה תחת שליטה גרמנית . האיטלקים ששלטו באתונה

את שכלל

, צפון

וה ת איטלקי

לשהות ביוון . המצב השתנה באופן

לא פגעו בתושבים כלל , ונראה היה שהם

שמחים למדי

הגרמנים יטה של תפסו

6389 , כאשר ממשלת מוסוליני נפל ו ה

דרמטי בתחילת ספטמבר

. באזור

מזה זמן רב , נפטרה . אבי מיהר לקבור אותה ו כיסה את

כמה ימים , כ"אח ה חולה תישהי ,אמי

קברה בבטון מחשש שהג ר מנים ישחיתו את בית הקברות היהודי .

. התחילו להגיע שמועות על

לבדו עם שני ילדים קטנים וחשש גדול גורלנו ל

נותר אבי

שעלינו לחפש מסתור . בשעת לילה מאוחר

סלוניקי ו מיד חליט ה הוא

התעללות

ת

ביהודי

מזוודה קטנה , נצמד קירות ל ים

לאחר שעת העוצר יצאנו אבי , אחי ואני , הבית מ

אוחזים

קילומטרים עד שהגענו

, הבתים חוששים מ ה פטרולים הגרמנים . שנים כ צעדנו

שלושה

2

י זו ה יתה משפחת האדמירל שע זר לאבי בארגון ספינות

. בחום

למשפחה שקיבלה אותנו

המעפילים . נשארנו שם כמה ימים , ולאחר מכן עברנו למשפחה אחרת . בהתחלה הצליח אבי

חפצי ערך שיעזרו לנו במסע אחד ב .

להתגנב ל דירה שלנו באתונה ולקחת כמה

הביקורים

חפש אותנו והוא מיהר לעזוב את הדירה . לפני שאבי

הוזהר אבי ע י " מ הגסטפו ש השכנים

ה הוא כין לנו תעודות זהות מזו יפות המציגות את אחי ואותי כנוצרים ,

ה צטרף לפרטיזנים

את הבטחתו וכספנו נעלם .)

חבר שהפר כ "אח

" ( טוב" חבר

הו פקיד את כל רכושו

בידי

זוג צעיר ו נחמד , שגר בפרבר קרוב לנמל פיראוס , היו המשפחה השני י ה שהגענו אליה כל .

חודש הועבר אליהם סכום כסף עבורנו . אחי ואני גרנו בקומה השנייה ונאלצנו להיות שקטים

י מתחת נו ילשינו . לא ראינו

לעבודה מתוך חשש ש השכנים

מאוד במהלך היום כאשר

הזוג יצא

את אור השמש חודשים .

המלחמה באירופה הייתה בעיצומה . בגלל הקרבה לנמל פיראוס היינו עדים להפגזות :

האמריקאים הפציצו ביום והבריטים בלילה . אני זוכר שההפצצות מן האוויר היוו מעין מופע

דרך פתח צר בשירותים

, אחי ואני

, נהגנו

. החיצוני

וקשר כלשהו עם העולם

" בידור "

להציץ

מ גרמנית ו מטוסים הנמיכו

ולראות את ההפצצות התכופות . בקרבת הבית הוצב "נ סוללת ה

טוס כדי לפגוע בסוללה . הצלחנו לראות מקרוב את מנוסת הגרמנים המופגזים המחפשים

, מסתור מחזה שכמובן גם לנו אושר רב . בתחילת 6388 נראה היה ש נחשפנו ע י " השכנים

. לעזוב

שהופנו ל מארחים שלנו עוררו את חששם ונאלצנו

שאלות הו

ביום חורף קר הגיעו שני אנשים לאסוף אותנו ולהעביר אותנו לתחנה הבאה . אני זוכר את

אנחנו צועדים

ו, רכושנו

ועליה כל

שליווה אותנו במסע , כשהוא דוחף

יחף ה בחור ה

עגלה

מקור ומפחד , לאורך פסי הרכבת כדי לא להתגלות . הגענו בלילה מותשים

ים רועד , בזהירות

האקרופוליס .

בית ל

בקרבת

3

פרימיטיבית . גרנו במרתף חשוך ו קר עם פתח גינה ל

בעלת הבית הי י תה אישה ו מאד ה דתי

בחצר הבית הסתובבו

. קטנה האוכל היה מועט והרגשת הרעב הייתה תמידית ו . קשה

, תרנגולות בעלת הבית נהגה לזרוק להן ממרפסת ביתה את שאריות ארוחת הבוקר שלהם .

שיירים ה סף את

המתנתי כל בוקר בסבלנות לזריקת השיירים , אז הייתי מ תגנב לחצר ואו

ו הייתה ארוחת הבוקר שלנו !

ז . תרנגולות ה לפני

שטני של המשפחה , נהגה האישה להזמין אותנו לסלון הבית לאחר ארוחת

כחלק מ " בידור "

בקש סליחה מישו " -

ממני להצהיר ש מאני "

הערב שלהם , כשהיא אוחזת ב תרשודו מקל

כשסרבתי , היא הייתה מכה אותי במקל ל בני הנאת

). ביוונית

mou Imarton Christe (

ואת השהות בביתם .

המשפחה . לא עזרו תחנוני אחי להפסיק את המכות . אישה ה את שנאתי

. אנגלי בזמן שהייתי עסוק בחיפוש אחר מזון כלשהו או משהו

- מילון יווני

יום אחד מצא

אחי

לימד את עצמו אנגלית בעזרת המילון . הגרמנים מנעו קליטת שידורי

מעניין אחר אחי , לעשות

רדיו ורק שידורי תחנה מקומית נקלטו . אחד השכנים הצליח לאלתר אנטנה שקלטה את

ה פריצת דרך גדולה . בלילות היו מתקהלים אנשים במרתף שלנו

שידורי ה תיהי וז, תחנה

! ליוונית

להם

ים קשב רב לחדשות BBC אשר אחי היה תרגם מ

סביב מקלט קשיב מ , הרדיו

התקדמות צבא בעלות הברית .

נודע לנו על הפלישה ל נורמנדי ו

הייתי כל כך גאה בו כך .

על

חדשות אלה רוממו את רוח נו והפיחו בנו תקוה .

יום השחרור . הגרמנים עזבו את אתונה בהדרגה כש הפרטיזנים

-ב 60 באוקטובר 6388

הגיע

דוחקים בהם . בתקופה הזו הצלחנו אחי ואני לצאת ולהסתובב מעט ב שכונה וגילינ ו יוסף את ,

של אדם שעבד עם אבינו , שגם הוא הסתתר בקרבת מקום .

בן

הצליח

00.61 ,

אבל ביום ההולדת שלי -ב ,

כל התקופה הזו לא היה לנו כל מידע , אבינו על

. מיוחד אבי נדהם לראות את

הולדת נפלא ב

ום י היה זה

,

אבי להגיע בהפתעה גמורה ואכן !

מאוחר יותר נודע לי שאבי הצטרף

נראה רזה ומצומק . מאד

שני ילדיו רזים וחיוורים הוא גם.

לפרטיזנים ו השתתף בפעולות של הריסת מסילות ברזל וגשרים . אחד הסיפורים החביבים

, מקור

אותם עירומים בשלג ובעודם רועד

גרמנים , וטי הפש

עליו היה איך הם תפסו 99

ים

בגרמנית רהוטה ש הוא יהודי ולמה הם מוצאים להורג . אבי נטל

דאג אבי להם " הסביר ל"

ואנגלית .

ו תרג

חלק בחקירות אסיר ים ב

ת ם ליווני

לקח את כל רכוש המשפחה והשאיר אותנו

י של אב

בהמשך התברר לנו כי ה " הטוב " חבר

הוחרם והועבר ל ידי שני קצינים יווניים שש י תפו פעולה עם

בחוסר כל . נו בית , בנוסף

באתונה

. הנאצים לאחר מאבק משפטי הקצו לנו אגף קטן מהבית ונאלצנו להתגורר עם משפחות שני

. אלה כשנודע לנו שהורי יוסף נספ ו באושוויץ , אבי אסף אותו אלינו .

הקצינים ה

4

בעקבות מלחמת ה אזרחים באתונה , הקצינים היווניים שחיו בבית נו הביאו למעצרו של אבי

ים רעב , פרוטה

אני ויוסף ) בלי , בבית

, אחי ( שלושתנו

באשמת היותו קומוניסט . נותרנו

לעולם "... פה ושם דאגו כמה

חזור י לא שלכם

וסופגים איומים והפחדות מהקצינים אבא " :

ציע את עזרתו .

אנשים טובים לתת לנו משהו לאכול . יום אחד הגיע וה ,ת עברי ל מורה ה , רפאל

לפני המלחמה ובזכותו מצאנו כמה מטילי מתכת

סחורה ב

הוא ז כר שאב

מרתף

אחסן

ינו

שמכרנו והצלחנו בכסף הזה לשרוד כמה ימים .

הגיעה יום אחד

ו של גדולה ה הפתעה ה . אבינו

עברו יותר מחודשיים ולא ידענו גורל על דבר

, בביתנו ובידו חבילה עם מזון משומר . שלח שאבינו

" אחה צ עם הופעתו של חייל בריטי

קשה

במחנה מעצר

לנו שאבינו

קבלת אות ה חיים מאבי ! החייל

לתאר את השמחה

נמצא

סיפר

עם

מזון ה חלוקת

על אבי

ושליטתו בשפות , הופקד

אשר מנוהל על ידי הבריטים . בגלל

כישוריו

. במחנה בדרך זו הוא הצליח לאסוף קצת אוכל ולשלוח חבילת מזון עם החייל . כשלושה

לאחר המלחמה .

חודשים אחר , כך אבי חזר הביתה כדי לנסות ול חיינו את שקם

התקופה הייתה קשה מאחר ש יוון הייתה שרויה במלחמת אזרחים ארוכה ועקובה מדם . אבי

, אחי שהיה תלמיד מצטיין , זכה ב מלגה ללימודים באוניברסיטה

ה חליט לשלוח . ל"חול אותנו

בשנת 6316 נשלחתי גם אני ללמוד ב מכללת Whitingehame , פנימייה יהודית

ו. ב" בארה

ילד מופרע , שמסתב ך בצרות ובורח

מ ! אותי

באנגליה . הלימודים בפנימייה ו הציל

מעולה

מבית הספר , הפכתי מהר מאד ל תלמיד מצטיין ולילד סקרן , מלא ברצון ושאיפה לידע

. הזה

ו במיוחד אהבה ל מתמטיקה . אני אסיר תודה על השינוי מופלא ה

בסופו של דבר קיבלתי את הדוקטורט במתמטיקה ופיזיקה מאוניברסיטת אילינוי והמשכתי

UCLA ,

IBM ,

תפקידים אקדמיים ומחקר ב

6311 . בהמשך ימ

כפרופסור מן המנין עד

לאתי

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב ( שם התחלתי את התוכנית למדעי המחשב ) , USC

ב, טכניון ב

שבה אני מלמד עד היום . פיתחתי שיטה של ויזואליזציה רב ממדית

ו אוניברסיטת , אביב -תל

נתונים ויישומים אחרים כמו אלגוריתמים , הימנעות

בשימוש נרחב להדמי תי

ת נמצא ה

ביניהם גם

. תעופה הספר שכתבתי בנושא זכה לשבחים על ידי , רבים

מהתנגשות ובקרת

סטיבן הוקינג .

5

ילדים

יש לי משפחה נפלאה ו

מוצלחים

חמישה

, אנחנו ממשיכי הדור , אסירי תודה שאנו אדונים לגורל נו וחיים ב מדינה יהודי . שלנו מ ת

הצבאיים ו לראות את הילדים היפים שלי כחיילים יםחזק ,

ם בטקסי

התרגשתי מאד להשתתף

ו יהודים גאים . הם לא יצטרכו לעבור את מה שעברנו !

הישראלית והיצירתיות פורחים שוב !

למרות כל הסכנות והמאבקים רוח ה ,

6

http://www.easyflip.co.il/easyflip-holocaust-stories.html

Made with FlippingBook flipbook maker