סיפור חיים - סיפורו של אלפרדו אינסלברג

על הצבא ה חיל , איטלקי

למרות שהצבא היווני

( פריצי רחוב על שמו נמצא בא ). תונה

גבר

ו אתונה בדרך כלל בלילה . מתחת לרחוב שלנו

האוויר האיטלקי ה פציץ ערים ביוון ובמיוחד את

כמקלט בעת ההפצצה א. מי נהגה

הרכבת ה תחתית ואנשים השתמשו ב

נחפרו

הן

מנהרות

אותי מהמיטה בכל הפגזה א, ך כשההפגזות היו תכופות סירבתי ל רדת למנהרה ,

לגרור

כשאני מכריז שאם נגזר עלי למות אני מעדיף לעשות זאת " בנוחות .." .

מלחמה נגד איטליה הצלחנו לקיים שגרת חיים . טובה

זמן ה ב

באפריל 6386 תקפה גרמניה את יוון דרך בולגריה . הגרמנים כבשו את יוון . כולה אני זוכר

מטוסים

ותמא . במיוחד

כילד בן חמש את יום כניסת הצבא הגרמני ל אתונה כיום

מפחיד

גרמנים כיסו את פני השמים עד שנדמה היה שהשמיים השחירו , המטוסים טסו נמוך וברעש

, זניים ו מחריש א פגן כוח גדול של כשאחי ואני מגג בהם . הגבוה למחרת נערך מ

ביתנו

צופים

, טנקים משוריינים ותותחים ענקים . יוונים שנחשדו כסוחרי שוק

הצבא הגרמני ,ם חיילי שכלל

שחור נתלו על עמודים ושומרים הוצבו לידם למנוע את הורדת הגופות .

היה תחת שליטה

, אתונה

את

שני אזורי כיבוש לל שכ , דרום ה.

יוון ל את

הגרמנים

חילקו

, סלוניקי היה תחת שליטה גרמנית . האיטלקים ששלטו באתונה

את שכלל

, צפון

וה ת איטלקי

לשהות ביוון . המצב השתנה באופן

לא פגעו בתושבים כלל , ונראה היה שהם

שמחים למדי

הגרמנים יטה של תפסו

6389 , כאשר ממשלת מוסוליני נפל ו ה

דרמטי בתחילת ספטמבר

. באזור

מזה זמן רב , נפטרה . אבי מיהר לקבור אותה ו כיסה את

כמה ימים , כ"אח ה חולה תישהי ,אמי

קברה בבטון מחשש שהג ר מנים ישחיתו את בית הקברות היהודי .

. התחילו להגיע שמועות על

לבדו עם שני ילדים קטנים וחשש גדול גורלנו ל

נותר אבי

שעלינו לחפש מסתור . בשעת לילה מאוחר

סלוניקי ו מיד חליט ה הוא

התעללות

ת

ביהודי

מזוודה קטנה , נצמד קירות ל ים

לאחר שעת העוצר יצאנו אבי , אחי ואני , הבית מ

אוחזים

קילומטרים עד שהגענו

, הבתים חוששים מ ה פטרולים הגרמנים . שנים כ צעדנו

שלושה

2

Made with FlippingBook flipbook maker