סיפור חיים - סיפורו של אלפרדו אינסלברג

פרימיטיבית . גרנו במרתף חשוך ו קר עם פתח גינה ל

בעלת הבית הי י תה אישה ו מאד ה דתי

בחצר הבית הסתובבו

. קטנה האוכל היה מועט והרגשת הרעב הייתה תמידית ו . קשה

, תרנגולות בעלת הבית נהגה לזרוק להן ממרפסת ביתה את שאריות ארוחת הבוקר שלהם .

שיירים ה סף את

המתנתי כל בוקר בסבלנות לזריקת השיירים , אז הייתי מ תגנב לחצר ואו

ו הייתה ארוחת הבוקר שלנו !

ז . תרנגולות ה לפני

שטני של המשפחה , נהגה האישה להזמין אותנו לסלון הבית לאחר ארוחת

כחלק מ " בידור "

בקש סליחה מישו " -

ממני להצהיר ש מאני "

הערב שלהם , כשהיא אוחזת ב תרשודו מקל

כשסרבתי , היא הייתה מכה אותי במקל ל בני הנאת

). ביוונית

mou Imarton Christe (

ואת השהות בביתם .

המשפחה . לא עזרו תחנוני אחי להפסיק את המכות . אישה ה את שנאתי

. אנגלי בזמן שהייתי עסוק בחיפוש אחר מזון כלשהו או משהו

- מילון יווני

יום אחד מצא

אחי

לימד את עצמו אנגלית בעזרת המילון . הגרמנים מנעו קליטת שידורי

מעניין אחר אחי , לעשות

רדיו ורק שידורי תחנה מקומית נקלטו . אחד השכנים הצליח לאלתר אנטנה שקלטה את

ה פריצת דרך גדולה . בלילות היו מתקהלים אנשים במרתף שלנו

שידורי ה תיהי וז, תחנה

! ליוונית

להם

ים קשב רב לחדשות BBC אשר אחי היה תרגם מ

סביב מקלט קשיב מ , הרדיו

התקדמות צבא בעלות הברית .

נודע לנו על הפלישה ל נורמנדי ו

הייתי כל כך גאה בו כך .

על

חדשות אלה רוממו את רוח נו והפיחו בנו תקוה .

יום השחרור . הגרמנים עזבו את אתונה בהדרגה כש הפרטיזנים

-ב 60 באוקטובר 6388

הגיע

דוחקים בהם . בתקופה הזו הצלחנו אחי ואני לצאת ולהסתובב מעט ב שכונה וגילינ ו יוסף את ,

של אדם שעבד עם אבינו , שגם הוא הסתתר בקרבת מקום .

בן

הצליח

00.61 ,

אבל ביום ההולדת שלי -ב ,

כל התקופה הזו לא היה לנו כל מידע , אבינו על

. מיוחד אבי נדהם לראות את

הולדת נפלא ב

ום י היה זה

,

אבי להגיע בהפתעה גמורה ואכן !

מאוחר יותר נודע לי שאבי הצטרף

נראה רזה ומצומק . מאד

שני ילדיו רזים וחיוורים הוא גם.

לפרטיזנים ו השתתף בפעולות של הריסת מסילות ברזל וגשרים . אחד הסיפורים החביבים

, מקור

אותם עירומים בשלג ובעודם רועד

גרמנים , וטי הפש

עליו היה איך הם תפסו 99

ים

בגרמנית רהוטה ש הוא יהודי ולמה הם מוצאים להורג . אבי נטל

דאג אבי להם " הסביר ל"

ואנגלית .

ו תרג

חלק בחקירות אסיר ים ב

ת ם ליווני

לקח את כל רכוש המשפחה והשאיר אותנו

י של אב

בהמשך התברר לנו כי ה " הטוב " חבר

הוחרם והועבר ל ידי שני קצינים יווניים שש י תפו פעולה עם

בחוסר כל . נו בית , בנוסף

באתונה

. הנאצים לאחר מאבק משפטי הקצו לנו אגף קטן מהבית ונאלצנו להתגורר עם משפחות שני

. אלה כשנודע לנו שהורי יוסף נספ ו באושוויץ , אבי אסף אותו אלינו .

הקצינים ה

4

Made with FlippingBook flipbook maker