סיפור חיים - סיפורו של אלפרדו אינסלברג

ילדים

יש לי משפחה נפלאה ו

מוצלחים

חמישה

, אנחנו ממשיכי הדור , אסירי תודה שאנו אדונים לגורל נו וחיים ב מדינה יהודי . שלנו מ ת

הצבאיים ו לראות את הילדים היפים שלי כחיילים יםחזק ,

ם בטקסי

התרגשתי מאד להשתתף

ו יהודים גאים . הם לא יצטרכו לעבור את מה שעברנו !

הישראלית והיצירתיות פורחים שוב !

למרות כל הסכנות והמאבקים רוח ה ,

6

Made with FlippingBook flipbook maker