סיפור חיים - סיפורו של משה (מרצ'ל) גולדשטיין

סיפור חיים סיפורו של גולדשטיין )מרצ’ל(

משה

2016 , הקשיבה וכתבה : טלי נתיב-עירוני

Made with FlippingBook HTML5