סיפור חיים - סיפורה של שרה גולדשטיין

סיפור חיים סיפורה של שרה גולדשטיין

2016 , הקשיבה וכתבה : טלי נתיב-עירוני

Made with FlippingBook flipbook maker