סיפור חיים - דרכי - סיפורה של טובה רובינוביץ'

לזכרה של משפחתי האהובה שנספתה בשואה: אמי, לאה צימרמן לבית גורבן. אחי שמואל (שמוליק) צימרמן. דודתי בריינדל, בעלה גדליה ובנם מוסי. דודי איציק, רעייתו ברכה ושתי בנותיהם היפות, שרה ודוצי.

Made with FlippingBook - Online catalogs