סיפור חיים - סיפורה של אלישבע לשם

, בעלה בן דוד של אבי , נרצח

' בצים ונרצחו , כפי שאבי צפה מראש . )

והבת נפלו לידי ' הבנדרו

אםה

" אומץ ע י אבי והפך כמעט בן משפחה

, מיכאל שנכנס לביצה ללא האם והאחות ,

גם הוא ביער ( .

לכל דבר . כל פעם שנזקק נו להתקדם בדממה , היה אבי משקה את בן דודי , האם הביעה מורת רוח מהמנהג ... תוך כדי הליכה ביער לימד אותי אבי להבחין בפטריות ועשבים טובים ל שסופקה ע י מיכל " . חברו אחותו של אבי ,

חיים ב כפית וודקה ,

התינוק

, ריפוי ופירות יער

". אכילים חא רי המתקפה הזו התקשתה הקבוצה למצוא מקום מסתור חדש . מספר גדול מחברי הקבוצה נרצח ואביה של אלישבע ה חליט לחצות את נהר סלוץ '- Sluch , נהר גדול ושח צה את ו ברזנ וטישיצע ו , לעבור לצדו השני כדי לנסות להצטרף ל פרטיזנים . הרוסים הידיעות על זוועות המלחמה החלו להגיע לא ,נויזנו ובמיוחד סבתי ושתי אחיותיו של אבי וילדי הן הקטנים , " חצינו את הנהר באזור של בתי קיץ השייכים ל פולנים עשירים שכונו ' , ' מָזוּרים בעלי בתים ואדמות , שנרדפו גם הם ע " י האוקראינים ונלחמו זה בזה . הפרטיזנים סרבו לקבל את הקבוצה כשחצינו את הנהר , התקרבנו לבתי הקיט רטובים עד לש ד עצמותינו . אבי ביקש שנמתין והתקרב לאחד הבתים שעשן הִתָּמֵר מארובתו , דפק על דלת הבית סיון יבנ לברר איפה נמצאים הפרטיזנים . בשיחה שניהל אבי עם היושבים , הוא הזכיר במקרה שם של פולני שהכיר , לפתע הגיח מאחד החדרים אדם שצעק לאבי ! אשר " : זה אני ! אם לא היית מזכיר את שמי האקדח שבידי היה . " יורה השמחה על המפגש המפתיע הייתה גדולה . התמקמנו ובעלי הבית אפשרו לנו לעבוד בשדות תמורת פר וסת לחם ומעט ירקות הורי כש. עבדו בשדה , מוניתי לשמור על תינוק פולני שמן שהיה כבד ממני ... בשר לא הוכנס לפינו מטעמי . כשרות , התינוק ששמרתי עליו , היה אוחז בידו מדי פעם נקניק , הייתי גונבת ממנו בסתר חתיכה . בחצר הבית היה לפולנים דיר חזירים , לשם השליכה בעלת הבית תפו " א מבושלים ושאריות אוכ . ל כשבעלת הבית לא ראתה , התגנבתי לדיר , חטפתי תפו " א מהאבוס , דחפתי אות לחולצה והבאתי להורי כמה תפו " א מבושלים . ההדרכה שאבי נתן לי ביער ) להבחין בפטריות למאכל וצמחי מרפא ( הועילה גם פה . שהינו במקום כחצי שנה עד תום המלחמה ". אלישבע שמעה מ ,( פְרֶד ) ק פילְצי בן דודה , מה ארע בסוף המלחמה . היא עצמה לא ז וכרת כלל את רגע היציאה מהיער ה . וא סיפר לה שהעלו אותם על משאי של תו הצבא הרוסי , כל משאית לכיוון . אחר המשפחה נסעה ) רְנוֹסָ ל שהייתה לפני המלחמה מקום הכשרה לצעירים יהודים לקראת העלייה לארץ .( הכניעה של הגרמנים לא הייתה ואל מלאה ישבע זוכרת ימי ה ללא הפוגה וכל הפ ה צצ מלווה באזעקה . " המשפחה פלשה עם משפחות נוספות לבית ריק בסרנו , בית שמולו היו מחסן מזון של הצבא , רוסי ה ח "בי מאחוריו ובמרחק תחנת רכבת - מטרות להפ צצות בלתי פוסקות . יום הילדים והנשים , אך הקרבה הג יאוגרפית לפרטיזנים נסכה בנו סוג של . בטחון שהושלכו ל בורות המוות ועל אחייניתו שנבעטה לתוך הבור ע " י אחד מאנשי הכפר .

מידע על

שלנו בגלל

באזור

ם

פצצות

רחובות

מספר

וקופסאות שימורים התעופפו באוויר . מיהרנו

אחת ההפ

אחד עלה מחסן המזון באש של לאסוף אותן כמוצאי שלל רב .

צצות

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker