סיפור חיים - סיפורו של גדליה איגלניצקי הי"ד

סיפור חיים סיפורו של

גדליה איגלניצקי נספה בשואה ולא ניצל הסיפור מסופר ע”י אחיו, דב גל און )איגלניצקי(

הי”ד

2018 , הקשיבה וכתבה : שרה טור

Made with FlippingBook - Online catalogs