סיפור חיים - סיפורה של מלכה הולנדר

11

היו הם גאים מאד על כך ששיתפו פעולה עם הפרטיזנים והצליחו להציל יהודים . נכנסנו

לאולם המועצה שהיה גדוש אנשים וילדים, שאותם הביאו כדי לשמוע את הסיפורים שלנו ,

שילמדו וידעו לעתיד .

ילדי הכפר שהגיעו כדי לשמוע את הסיפור

הטקס התחיל בשירת 'התקווה'! ההתרגשות של כולם, שלהם ושלנו, הייתה עצומה. לא

האמנתי שאני זוכה לראות את המקום מז ו וית ראיה שונה , בוגרת הפעם, וכאזרחית מדינת

ישראל.

הילדים שהופיעו לכבודנו

אחרי הטכס בארמון.

Made with FlippingBook Annual report