סיפור חיים - סיפורה של מלכה הולנדר

12

נוסף שנודע לנו באותו הביקור: היסטוריון שפגשתי שם הסביר ש'לגרמנים

' נס סיפור

' אגב,

לא היה שווה לשלוח רכבת אם לא היו בה לפחות 500 איש.' ובוויסנה היו רק 320 איש

והגרמנים חיכו שתתמלא המכסה. אותו היסטוריון הראה לי את רשימת הניצולים וליד

ידוע.

שמותינו היה כתוב שנעלמנו ו גורלנו לא ש

מצבה ליד קבר אחים

שהמקומיים הקימו על ההר

שליד הכפר

. המצבה

מלכה ובעלה ליד

Made with FlippingBook Annual report