סיפור חיים - סיפורה של מלכה הולנדר

1

סיפורה של מלכה הולנדר , מסלובקיה.

- למשה מוריץ כהן

מלכה הולנדר ( לבית כהן ) נולדה ב סטופבה, סלובקיה, בינואר 1939

היו שלושה אחים, עלי, דוד וחיים ולאמה אח אחד, דו , דז'ה -די

וללאה – לילי ברצלר יה לאב .

ושתי אחיות, אדית ואגי.

" אבא היה בן למשפחת כהן, שהייתה משפחת הכוהנים היחידה במקום, רק סבא שלי

וארבעת בניו. וכשהיו עולים הכוהנים בבית הכנסת לברך את הקהל בברכת הכוהנים, סבתא

שלי תמיד עמדה ובָכְתה . כך ספרה לנו אימא חזור וספר... "

1934 רב הישיבה שבה למד , הרב דושינסקי, החליט

למד בצעירותו בישיבה. -ב

אביה

החליט להתלוות אליו . הוריו, אברהם ודושנה , היו אופטימיים באשר

לעלות לארץ ו,

משה

. הימים

מיד כשיראה את פלשתינה של אותם

לחזרתו הביתה ו

האמינו שישוב

הצטרף לרב . מהרגע הראשון

הוא נסע על אופנוע מסלובקיה לטורקיה, שם עלה על אנ ו יה י

ובשובו

שהגיע לתל אביב הוא התאהב בארץ, האופנוע שלו היה אטרקציה גדולה , ינהשת בפל

כשנה ולא

החום שבה . הוא נשאר

פר שעות על חוף הים של תל אביב על ו

רבה לס ה

בארץ

שבהם הפעילו עליו לחץ ו ביקשו שיחזור

, מההורים

עשרות מכתבים

רצה לחזור . קיבל הוא

עמד

כדי להתחתן ולהקים משפחה . "אחר כך תעשה כרצונך," כתבו לו. כעבור שנה הוא לא

1935 חזר לסלובקיה.

מכר את האופנוע -וב

, בלחצים

, מרחק של כ - 80 מ "ק

" אימא שלי , לילי ברצלר , נולדה והתגוררה בבלאשדארמט בהונגריה ש

למרות ששתי

. אותה

כדי להכיר

אבא נסע ל

מבודפשט. הורי הכירו ו שידוך ב

הונגריה

היה מתון יותר בדעותיו, בעיקר לאחר שובו מפלשתינה, לא

המשפחות היו דתיות מאד אבא ,

לראשה , והיה מוכן ל הסתפק בכיסוי ראש . על

רצה שאשתו תגלח את ראשה או פאה תשים

אימא עברה בעקבותיו

השידוך כמעט עלה על שרטון , אבל אבא חזר בו, והם . נישאו

רקע זה

תה קהילה יהודית

יהי שבו

פרבר של ברטיסל , בהא

לסלובקיה, לסטופווה יתה ישה

מבוססת.

הבכורה, יהודית , סבא

1936 נולדה

אבא רצה כל הזמן לעלות לארץ ישראל אבל -ב

אחותי

אברהם נפטר וכעבור שנתיים וחצי נולדתי אני, ונקראתי על שם אמו, מלכה.

Made with FlippingBook Annual report