סיפור חיים - סיפורה של מלכה הולנדר

3

אימא הלבישה אותנו בחיפזון ויצאנו לדרך . היא תמיד אמרה שהשאירה את הסירים על

הכיריים , מה שהיה, כנראה, נכון.

לאורך הגבול הסלובקי לכיוון הונגריה, כי משפחתה של אימא התגוררה שם ו , ידענו

הלכנו

את השטח . אני זוכרת

. בדרך פגשנו ב מבריח שהכיר

יותר בטוחים

שהחיים שם עדיין

היטב

ש עברנו נחל , וכעבור ימים אחדים הגענו לעיר גבול באלאשאז'רמאט ש בהונגריה. משפחתה

מפני שבהונגריה החיים היו עדיין כת

, מה קרה

ולא הבינה

הייתה

שם של אימא

קנם.

המומה

שאחותי ואני נישאר אצל הסבא והסבתא וההורים

נשארנו שם שבועות ואז ם, י אחד

הוחלט

י יסעו לבודפשט לעבוד , לאחר שהשיגו ניירות מזויפים של גויים מקומיים.

הורי עברו לבודפשט עם הניירות המזויפים. הם שכרו חדר באזור היהודי, אבא קיבל מיד

עבודה כטכנאי ב מפעל ואימא עבדה במשק בית . אחותי התאקלמה יפה אצל סבא וס בתא

וה דודות, אחיותיה הצעירות של אימא, אדית ואגי א. בל אני לא הסתגלתי למצב החדש . נראה

הוחלט להעביר אותי להורים לבודפשט ; אבל גם בכך היה קושי

שהרביתי ל התגעגע ול ו , בכות

רב לאמא שנאלצה לקחת אותי אתה לעבודה.

היו גם הלשנות שכנים של

, החמיר

1944 . בינתיים המצב הלך ו

כך החיים נמשכו, עד

שהוא מסתיר אזרחים זרים. הוא

, של אימא

האשימו את סבא , אבא

וה אנטישמיות ' '. חגגה

נלקח לחקירות , נשפט ונשלח למאסר , ומשם למחנה השמדה ממנו לא שב .

נעצר ונ

להונגריה . אמא ידעה שמי שלא חוזר מהעב ,דהו

באותה שנה ה גרמנים

חשל

פלשו

להשמדה . הם איתרו את כל הגברים היהודים ועצרו אותם.

ואכן, יום אחד אבא הלך לעבודה ולא חזר. הורידו אותו מחשמלית בדרכו לעבודה. ואז אימא

לקחה אותנו וחזרה להוריה, כשהיא מנסה לתכנן את מהלכיה הבאים. הגיבורה האמתית

איפה הוא ומה עלה

ונ לא ידע

בכל הסיפור היא אימא שלי . אבא יצא מהתמונה ,

בגורלו.

הוא אמר לה

אימא יצרה קשר עם אח יו ה בכור של אבא , עלי, שהיה במסתור בברטיסל .בהא

, של אימא

, יהאח

בינתיים הגיע דויד - דז'ה דודי

י הוא דאג גם ל . נו

להגיע , אליו

ם נצליח שא

וסיפר שראה ברחוב ש מתחילים לאסוף אז רח ים סלובקים שברחו להונגריה, ו

שהגרמנים

. למאסר

חיילים הונגרים ומוציאים

נכנסים לתוך בתים ה

אנשים

בלוויית

מבעוד מועד כסף ומעילים , חיש מהר

ובעלת תוש . יהי הכינה היא

גם סבתא הייתה אשת חיל -

ויצאנו מצד ו השני של הבית . ככל שאני מספרת את הסיפור הזה , אני פחות מבינה

התלבשנו

מנין סבתא ואימא לקחו את כוחות הנפש והיכולת לשרוד.

Made with FlippingBook Annual report