סיפור חיים - סיפורה של מלכה הולנדר

5

יסודי. עוד נס בשרשרת

- היה בן כיתה של אבא בבית ה ספר ה

אימא נדהמה גם היא .

הקצין

הוא אמר שי נסה להעביר אותנו לאחד משלושת מחנות העבודה בסלובקיה, בווי . הינח

הנסים.

מאוחר יותר הסתבר ש היינו מועמדים לה י שלח למחנה השמדה , אבל הוא הצליח והעביר

אותנו ל ה. ינחויוב עבודה ה מחנה

בוויחניה שהינו כשבעה חודשים. אימא עבדה כתופרת במפעל תרמילים , והמשפחות הרבות

שהיו שם א רגנו כיתות לימוד. אחותי למדה ב בית ספר ואני הלכתי לגן ילדים . דודי עלי , אחיו

הבכור של אבא, הצליח להגיע למחנה, לפתח השער, כשהמטרה העיקרית שלו היתה להביא

כחולה לאחותי ואדומה לי.

כסף לא י מא, ושתי חצאי

ות עבורנו,

התארגנו פרטיזנים , ביניהם היו צנחנים מהבריגדה

ב אזור שנקרא בנסקה ביסטריצה

חביבה רייך נמנתה עליהם. באוגוסט 1944 הפרטיזנים ש חררו את האזור

ש , היהודית

מהגרמנים ופתחו את שערי המחנה. הם אמרו לנו ללכת , לעזוב, אבל לא ידענו לאן. נשארנו

בשטח המחנה עוד כחודש.

הפרטיזנים הוא זמני וש ה גרמנים מתקרבים . נאלצנו שוב

ידענו ש מצב שחרור האזור

על ידי

לברוח. אימא הכינה לנו תרמילים קטנים עם אוכל ולה תרמיל גדול, והצטרפנו להמון הרצים .

התחילו לרוץ כמו עדר בלי לדעת . לאן

לם וכ

לנו היה

לא יודעת איך עשינו את זה.

ש במשך לושה ימים רצנו אל עבר הרי אני . טרהאהט

מים. הגענו לוואדי ולידו שלולית מים . כולם נשכבו סביב

מעט אוכל יבש אבל לנו היו לא

השלולית וליחכו את המים בלשונותיהם כמו כלבים. אבל אימא חיבקה אותנו וביקשה שנחכה

בצד עד שהמקום יתפנה קצת ו , אחר כך נרד ל שתות מה שלולית. בתוך שניות ה תחילו יריות

של צלפים גרמנים שירו בכולם, ב מאות איש . כל אלה שהצליחו להגיע אל המים, עד האחרון

נורו למוות . המים האדימו ו הראשים צנחו אל תוך השלולית האדומה. עוד תמונת

שבהם,

זוועה שנחקקה בזיכרונה של ילדה קטנה.

אימא ראתה

ו מה הלאה? אימא אמרה שממשיכים לרוץ עם ה נותרים הבודדים . אני זוכרת ש

עטוף מגבות . היא ראתה שהתינוק מת והציעה

מישהו מהמחנה שלנו מחזיק בידיו

תינוק

וטען שהתינוק חי . אני ממש זוכרת את פניו ואת

ל אימא ע התנפל

קבור אותו. האיש

אבא ל ל

. עיניו

פתאום אחד הגברים

. מכל עבר

המשכנו לרוץ במעלה ההרים בקור, שלג, כשצלפים יורים

אימא

עצר ואמר לאימא לעזוב את הקבוצה, כי שתי בנותיה קטנות , ומסכנות את . כולם

בלית ברירה הסכימה, והציעה שנלך לכיוון הנגדי . מאוחר יותר שמענו את יריות

נדהמה אך ,

הצלפים שירו למוות ב כל אנשי ה קבוצה הקטנה.

Made with FlippingBook Annual report