סיפור חיים - סיפורה של מינה וולף (שטיין)

הגברים נשלחים למחנה הריכוז בדכאו .

15.7.1944 טופס קליטת אבי לדכאו

באוקטובר האב מועבר לאושוויץ.

8.10.1944 פקודת משלוח של האב מדכאו לאושוויץ

13

Made with FlippingBook - Online catalogs