סיפור חיים - סיפורה של מינה וולף (שטיין)

נשים מובלות למחנה הריכוז שטוטהוף ( (Stutthof

איזנה נזכרת איך נבהלה למראה הארובות במחנה והמחשבה שזה סופן עולה. הנשים נשלחות לבית המרחץ ויוצאות לבושות בחליפת פסים, מעט רווח להן כשהבינו שנותרו בחיים אחרי הרחצה . איזנה והאם מקבלות סרט ועליו מספרים עוקבים במקום שם.

)*( מציירת על פיסת בד המוצמדת לשרוול החולצה, את מספרן.

ציירת בשם אסתר לורי

א

מי נה שומרת בביתה את פיסת הבד והמספר של האם המצויר עליו.

(*) אסתר לוריא הגיעה לליטא מהארץ לבקר את הוריה, המלחמה פרצה ואסתר עברה על בשרה את כל תלאות המלחמה.

14

Made with FlippingBook - Online catalogs