סיפור חיים - סיפורה של מינה וולף (שטיין)

1952 , איזנה והבת ביאטה , על רקע הבית בו התגוררו ב וילנה

מרגע השחרו ר חלמה המשפחה לצאת ולעלות לא"י , אך יהודים שניסו אחרי המלחמה לעלות, נתפסו ע"י השלטונות ונשלחו לסיביר.

בשנת 1956 , הגיעו השלטונות להסכם עם גומולקה המאפשר לאזרחי פולין וגרמניה לצאת מבריה"מ. בוילנה גרו יהודים רבים אזרחי פולין, שהבינו מהר מאד שנפתח פתח לשחרור.

את מינה בניש ואים פיקטיביים לאדי ק, גוי פולני,

המשפחה ה השיא

תמורת מכונית שקנו לו. מינה, שהיתה צעירה ומפוחדת מהנישואים הפיקטיביים, שלחה את אחותה להירשם במקומה.

קי עם אֶדֶ

בחתו נה הפיקטיבית

היציאה מבריה"מ לפולין לא הי י תה מידית וקלה. הסובייטים התקשו ילה פרד מאזרחיה ם , והציבו תנאים חדשים.

"מאחר ש היציאה התעכבה, נרשמתי בקובנה ללימודי אלקטרוניקה. באוגוסט שנת 58 'בעלי' אדק הודיע לנו שהמשטרה מחפשת אותו. מיהרנו להשיג כרטיסי טיסה לוורשה לאמי ולי, כשאחותי נשארת בוילנה. עם מזוודה קטנה ומיטה מתקפלת שאמי התעקשה לקחת, יצאנו לדרך.

17

Made with FlippingBook - Online catalogs