סיפור חיים - סיפורה של מינה וולף (שטיין)

, ) שטיין

סיפורה של מינה וולף (

ליטא

מינה בוחרת לפתוח את התיעוד בסיפור על נ ,עהו נכדתה. כאשר מלאו לנעה תשע, ביקשה הנכדה ממינה להגיע ביום השואה לביה"ס ולספר לתלמידי הכתה על אשר ארע לה במלה"ע השנייה. רק אז השתחררה מינה ממעגל השתיקה המשפחתי בנושא השואה, והחל רצון עז לכתוב, לספר ולתעד את זיכרונות משפחתה הענפה שהושמדה, ולספר בכל יום שואה ב בתיה"ס ברעננה את סיפורה.

מינה ונכדתה נ עהו

מרבית הפרטים שמינה מספרת מבוססים על זיכרונות אחותה של מינה, איז נ

ה לויט.

ראיסה נולדה ב - 1901 , התקבלה ללימודים בפ קולטה לכימיה באוניברסיטת וינה, אבל כשאבי הציע לה להינשא היא נטשה את תכניתה. ( שנים אח"כ המשכתי אני את דרכה של אמי וסיימתי את לימודי כימיה ה בטכניון בחיפה ).

אמי "

אבי, מקס מנדל שטיין , יליד 1892 ואמי ראיסה נישאו בשנת 1925 . המשפחה גרה בקובנה בירת ליטא, עיר שהי יתה מרכז יהודי חשוב בין שתי המלחמות.

ההורים ראיסה ומקס בחתונתם 1925

1

Made with FlippingBook - Online catalogs