סיפור חיים - סיפורה של מינה וולף (שטיין)

סבא הירש וילדיו בבית הקיץ

4

Made with FlippingBook - Online catalogs