סיפור חיים - סיפורה של מינה וולף (שטיין)

הגטו היה מוקף גדרות תיל, חומות ושער מיוחד ליציאה. סביב ה גדר עמדו שוטרים ליטאים וחיילים גרמנים, כך שהיציאה והכניסה לגטו הי ו . ות חסומ

חצר ב גטו סלובודקה, קובנה

1943 )

(ציורים של אסתר לוריא

אישה עם הטלאי

כל יהודי הגטו נצטווו לענוד טלאי צהוב על הגב ומלפנים, והותר להם ללכת רק על הכביש. המדרכה נ ועדה לגרמנים בלבד.

לבקר

-ב 4.10.1941 יצאנו אמי, איזנה אחותי , ואני

את סב א ' הירש ב גטו הקטן ' (אנחנו התגוררנו בגטו הגדול), ובידינו חבילת מזון עבורו ובתוכה אוצר יקר – שתי ביצים שהשגנו בדרך לא דרך.

כחול עם צווארון

זוכרת את אמי לבושה ב

מעיל

אני

פרווה, שהלם אותה מאד. עצרו אותנו שומרים ולא נתנו לנו לעבור. האיסור להגיע ל'גטו הקטן' הציל את חיינו ! . קטן' אספו יהודים, לקחו אותם לאזור המבצר התשיעי וירו בהם למוות. הגרמנים הגיעו לבית סבא הירש ולקחו אותו ואת דודתי ווירה למבצר התשיעי, שם נורו למוות . ה באותו יום ביצעו הגרמנים אקציה 'ב גטו ה

הגשר בין שני חלקי הגטו ( אסתר לוריא 1943 )

6

Made with FlippingBook - Online catalogs