סיפור חיים - סיפורה של מירה ברק

11

שבכיתתו

מכתב תודה מילד ,

סיפרה את סיפורה

מכתב מיובל בקנשטיין, תלמיד כיתה י"א , כפ"ס, שכתב

עבודה עליה, אותה הנציח באינטרנט .

אני לא מספרת על השואה. על השואה אני יודעת ככל אדם אחר , מקריאת ספרים ,

עם שורדים או ניצולים

מהחיפושים שלי , שבעקבותיהם יצרתי קשר

מ הרצאות, ו סרטים מ

ים

אחרים . אני חושבת שאני גם ניצולה וגם שורדת, כי בכל זאת מישהו הציל אותי , ובכל זאת

הולכת לספר לכם על מה

. אירועים אני פותחת את הסיפור שלי במילים: ' לא אני

שרדתי את ה

שסבלתי בשואה כי אני לא זוכרת , אלא איך סיפרו לי שאני מאומצת ועל ההשלכות , על חיי

והיו השלכות קשות. '

בטקס הדלקת נרות זי

כרון,

יד לבנים ביום השואה, 2006

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online