סיפור חיים - סיפורה של מרים רוזן

שיר ההגליה

ירונדל א מוסד

תנועת הצופים הקימה מחנה ורצתה לשתף את ילדי המוסד בפעילות המחנה . לשם כך נדרשו

מתאימות . את התלבושות תפרו עבורנו משקים. היינו במחנה בעיירה Chambon –

תלבושות

sur – lygnon . הייתה זו עיירה מיוחדת במינה בה כל התגייסו בזמן המלחמה להצלת יהודים . התושבים היו מזהירים את היהודים כאשר המשטרה הייתה מתקרבת ואף הסתירו את הילדים ביערות. השתתפותנו במחנה הצופים של אותה עיירה הייתה מחווה של הוקרה לתושבי העיירה.

ם תושבי ה

Made with FlippingBook Online newsletter