סיפור חיים - סיפורה של מרים רוזן

ס יפורה של מרים רוזן (הירש), צרפת

שמי מרים רוזן בת לאדית לבית Leyens ולקונרד עמנואל

הירש

( Hirsch ש ,) 1934 . סיפור השנים הראשונות לש חיי מורכב מפסיפס של זיכרונות ילדות, קטעי מידע , תמונות ומסמכים שונים מן העבר שלנו שנותרו אמא אצל ונמצאים ברשותי. מיעטתי לשאול את אמא על העבר ניהם ילידי ברלין. נולדתי בפריז ב , אוקטובר

והיא כמעט ולא דברה אתי על השנים הקשות ההן. לצערי לא חיינו יחד במשך שנים רבות כי נשלחתי לפנימיות שונות במהלך ילדותי ונעורי. בשנים ש בהן גרנו יחד נמנעתי מלשאול אותה שאלות על העבר ועל אבי כדי לא לצער אותה.

הספור המשפ חתי שלי מתחיל בברלין ישהי תה הבית של משפחתנו במשך שנים רבות מאז גירוש היהודים מ ספרד דרך תקופת חיים בהולנד ו לאחר

השתקעות בגרמניה . משפחת קרל הירש, סבי מצד אבי הייתה משפחה יהודית מתבוללת שניסתה לאמץ אורח חיים גרמני. סבתי מצד אבי, לן א לבית פרנקל , הייתה נצר למשפחה עשירה מאוד ומבוססת מהעיר נוישטדט Neustadt) ) . משפחת סבתי הקימה בשנת 1800 מספר מפעלי טקסטיל בעיר אלו ו ו את היו מקור העושר של המשפחה. גם בני משפחת סבתי לא קיימ ו אורח חיים יהודי אך הם תרמו לבני הקהילה היהודית מכספם כדי שיוכלו ל המשיך ול שמר א ת אורח חייהם כיהודים.

מכן

בנו בית חולים יהודי, בית אבות ובית -

כנסת.

הם

אבי סבי, מקס הירש, היה כלכלן ומשפטן שנולד בשנת 1832 בעיר הלברשטט ( (Halberstadt בפרוסיה. הוא הגיע למעמד ה רם של חבר בפרלמנט (ברייכסטאג). הוא גם היה ם סדי ימי בין ה

ממקימי אוניברסיטה עממית בשם הומבולדט

תנועת פועלים בגרמניה בשם "הירש ו דונקר -

של

(Humbolt) . בברלין שנים מאוחר יותר נושא עבודת הדוקטורט של אבי היה "הקשרים בין אוניברסיט ה עממית לתנועת פועלים ". מקס הירש נפטר בשנת 1905 וקבור בשדרת האישים המכובדים בבית הקברות היהודי בברלין, שהיה המפואר ו הגדול באירופה .

בבית חולים ושרת בצבא כמנתח בתקופת מלחמת העולם

, סבי קרל היה

כירורג

בנו של מקס,

היה מרצה

, בברלין בן שלישי במשפחה בת שישה בנים

1901 ,

נולד בשנת

הראשונה.

אאב .

אאב

באוניברסיטת הומבולדט בתחום של סוציולוגיה כלכלית.

Made with FlippingBook Online newsletter