סיפור חיים - סיפורה של מרים רוזן

בשנת 1939 החלו לנשב רוחות מלחמה. הורי שמעו על המתרחש בגרמניה ובמקומות נוספים באירופה. בסוף 1939 נקרא להתנדב ללגיון הזרים. אני זוכרת שהלכנו אתו למשרד גדול בעיר והוא נשבע שהוא מבקש להתנדב ללגיון ולשרת בו ע ד סוף המלחמה. אבי עזב אותנו ונסע לשרת באלג'יר ב Sidi Bel Abess מעין מחנה צבאי. אבי בעצם שימש כ מוסיקאי, נגן בפני חיילי המחנה. כמו אחיו , ילדי מ גם , הירש הוא

אאב

תפחש

צ'לו

למד לנגן . למעשה, אבי לא השתתף בפועל בקרבות .

אבא בעת שירותו בלגיון הזרים, 1940

הייתה בטוחה ששוב לא תראה אותו. הורי התכתבו זה עם

נשארנו לבד.

עם עזיבת אב

אמא

א

1940 ,

חבילות לאלג'יר. בינואר

באלג'יר. אמא נהגה לשלוח

זו במשך שהותו

א לאב

א של אב

שתשמור על הילדים

כתב צוואה רוחנית על גבי פתק למקרה שלא ישוב. הוא בקש מ

אמא

אאב

ושלעולם לא ת י פרד מהם.

Made with FlippingBook Online newsletter