סיפור חיים - סיפורה של רחל רובין

מופלאה...

רחל ושלמה רובין כיום -

זוגיות

"הקמנו משפחה לתפארת. נולדו לנו הבנים קובי ואיציק, ששה נכדים וחמישה נינים.

הצטרפתי לדור החלוצים שבנו את המדינה... עבדתי קשה כדי לבסס את הישוב היהודי בארץ. התפללתי וקיוויתי שכאן יהיה סוף לנדודים, ומדינת ישראל תהי ה הבית של העם היהודי לדורותיו..."

9

Made with FlippingBook - Online magazine maker