סיפור חיים - סיפורה של רוני וולף

ע"י הדודה לאנגליה , ומאז הוא עם לךוה

חזר הו הפסל

לכל מקום . היום ניצב הפסל בכניסה לביתה.

רוני

"לאחר זמן קצר ביותר, כנראה יום אחד בלבד ( ברשימות בית היתומים, קיבלתי את המספר 1 ואחותי מספר 2) , מעבירה י ואת תו השכנה א אחותי לבית יתומים ה Wezembeek , ליד בריסל, ( בי"ח לחולי ש שהוסב לבית יתומים )

חפת

ליתומים שהושארו מאחור ושוטטו ללא

ו מקלט שימש

" משפחה.

גברת מארי אלברט בלום, אחות במקצועה, קיבלה את תפקיד מנהלת בית היתומים – Wezembeek . בספר

מארי אלברט בלום , על בית היתומים, מוקדש

שחיברה

עמוד לקורותיה של רוני ואחותה בשנות המלחמה.

מארי אלברט (עומדת שלישית משמאל) וצוות בית היתומים .

הספר שכתבה מארי אלברט.

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online