סיפור חיים - סיפורה של רוני וולף

רוני עם צוות בית היתומים.

רוני (שורה ראשונה עם המטפחת הלבנה) וילדי בית היתומים.

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online