תוכנית סיוע ותמיכה בתקופת הקורונה בראשון לציון - ערוצי סיוע עירוני 2020

תכנית סיוע ותמיכה בתקופת הקורונה בראשון לציון

סיוע מכל ה- ערוצי סיוע עירוני לתקופת הקורונה 2020 | תכנית ראש העירייה, הנהלת העירייה ועובדיה

1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online