עיריית ראשון לציון חוגגת את: חודש המשפחה והאהבה

עיריית ראשון לציון חוגגת את:

ב מ ג ו ו ן מ פ ג ש י ם ו ה ר צ א ו ת חודש המשפחה והאהבה zoom

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

1

הראשון בגישור מרכז גישור קהילתי

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

Made with FlippingBook Publishing Software