ראשון לציון - כל מה שקורה בעיר - נובמבר 2023

בזמן שמלחמה משתוללת בחוץ, יש מי שעבורן גם הבית לא בטוח

את יום המאבק למניעת אלימות כלפי נשים ציינו בשלל הרצאות, סדנאות ופעילויות בנושא שייתנו לכם כלים לזיהוי, הגשת סיוע, התמודדות ועוד. לאורך כל השנה פועלים צוותים שלנו בעירייה שתפקידם לתמוך בנשים שחוות אלימות בבית - אנו מסייעים להן להתמודד ולצאת ממעגל האימה.

מוקדי הסיוע שלנו זמינים בכל עת: 03-9689804 / 807 / 838 : המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה 118 או למוקד הארצי של משרד הרווחה 106 ' לאחר שעות הפעילות ניתן לפנות למוקד העירוני בטל

0542455260 : / וואטסאפ 03-9678247 : מ.נ.ע - מרכז זכויות נשים עירוני 03-9547909 : היחידה למניעת אלימות בקרב אזרחים ותיקים

1-800-39-39-04 : קו לגברים

11

Made with FlippingBook Annual report maker