ראשון לציון - כל מה שקורה בעיר - נובמבר 2023

הפנים היפות של ראשון לציון!

תוך כדי שרוחות המלחמה נושבות, עם כל הצער, הכאב והאבל גדול, אנו מגלים את גדולתנו כקהילה מאוחדת וחזקה. חיילים מגויסים ברחבי העיר שמקנים לנו תחושת ביטחון במרכזי החינוך ורחבי העיר. 120- • למעלה מ • מאות שוטרים ששומרים על הביטחון הסביבתי והסדר בעיר בתקופה הזו. מתנדבות ומתנדבי משמר השכונה ופקחי החברה לביטחון שמפטרלים לאורך כל היום ברחבי העיר כדי לשמור על 1,700- • כ הביטחון שלנו. המתנדבות והמתנדבים שלנו ברחבי העיר, שהתגייסו 10,000- מתנדבים ומתנדבות שהצטרפו מתחילת המלחמה ל 3,000- • כ לאסוף תרומות, לסייע לאוכלוסיות הוותיקות שלנו, להתקשר לאוכלוסיות מוחלשות ועוד.

תודה רבה לכם! תודה על המחויבות, הרגישות, תודה על המילה הטובה והחיזוק, אתם מלאכים של ממש!

15

Made with FlippingBook Annual report maker