עיריית ראשון לציון - חוברת מידע רישוי עסקים 2023

חוברת מידע רישוי עסקים

האגף לרישוי וקידום עסקים עיריית ראשון-לציון 2023

2023 חוברת מידע רישוי עסקים

2

עירי ית ראשו ן-לצי ו ן | האגף לרישו י וקידום עסקים

דבר ראש העירייה

בעל/ת עסק יקר/ה אני מברך אותך על שבחרת להקים את עסקך בעירנו. העסקים הם הלב הפועם של ראשון לציון ואנו עושים מאמצים רבים בכדי להתייעל ולשפר את השירות לו הם זוכים. אנו פועלים ללא הפסקה בכדי להקל עליכם ולו במעט את הבירוקרטיות העירוניות השונות ולכן על מנת לסייע לכם בתהליך הקמת העסק והרישיונות הדרושים, הכנו עבורכם את חוברת זו - בה תמצאו את כל המידע הנדרש שיסייע לך בקבלת רישיון העסק בקלות ויעילות. בשנה האחרונה סייענו לבעלי ובעלות העסקים ב: • העלנו טפסים מקוונים לאתר העירוני לרבות טופס הגשת בקשה לרישיון עסק, טופס הגשת בקשה להיתר שולחנות וכסאות ומתקני תצוגה ועוד... • קיימנו קורס הכשרה מקצועית לקצבים ובהמשך יפתחו קורסי הכשרה לבתי אוכל. • פתחנו קבוצת וואטאפ לעסקים שתהווה זירת העסקים של העיר ובכך יצרנו עוד ערוץ תקשורת נוסף עמכם ולשירותכם.

עובדי ועובדות האגף לרישוי וקידום עסקים, עומדים לרשותך ויסייעו ככל שיידרשו.

בהצלחה רבה ובברכת שפע והצלחה

רז קינסטליך ראש העירייה

3

2023 חוברת מידע רישוי עסקים

דבר מחזיק תיק רישוי וקידום עסקים

בעלי עסקים יקרים, אגף רישוי וקידום עסקים בעירייה שינה את פניו עבורכם ויתמקד מעתה ואילך במהלכים אשר יאפשרו לכם לקצר את תהליכי הבירוקרטיה ואת לוחות הזמנים בבואכם לקבל רישיון עסק. כך לדוגמא, יוקלו עליכם התנאים והדרישות להוצאת רישיון. כמו כן, נשיק בקרוב את פרויקט "שולחן עגול" מסביבו ישבו כל הגורמים המאשרים שיעשו הכל על מנת לפתור את הבעיות והסוגיות הגורמות לעיכוב בקבלת רישיון העסק שלכם.

אנחנו כאן בשבילכם ונעשה הכל כדי לקדם כל נושא הקשור לעסק שלכם,

בברכה ד"ר אפי משה המשנה לראש העיר מחזיק תיק רישוי וקידום עסקים

4

עירי ית ראשו ן-לצי ו ן | האגף לרישו י וקידום עסקים

דבר הנהלת אגף רישוי וקידום עסקים

בעלי עסקים יקרים, חוק רישוי עסקים הוא חוק מורכב המקבץ אל תהליך הרישוי חוקים, תקנות ודרישות רבות. מטרתו היא שהעסק יפעל ברישיון כחוק תוך קיום מטרות החוק. הכנו לשימושכם מדריך זה הכולל את מירב הפרטים החשובים לשם הכרת תהליך הרישוי והוצאת רישיון עסק. אף כי אין המדריך מפרט את כל התנאים הדרושים לניהול עסק יש בו כדי לשמש כלי עזר חשוב לקידום התהליך ומניעת עיכובים מיותרים. הפרטים והתהליכים במדריך מנוסחים בקיצור ובכל מקום בו יש סתירה בין הכתוב במדריך לבין הכתוב בחוק, בתקנות ובצווים השונים יש לנהוג כלשון החוק, התקנות והצווים. הליך הרישוי הוא מורכב וכרוך במילוי דרישות של גופים רבים ולכן חשוב להיות בקשר מתמיד עם אגף רישוי וקידום עסקים. הנהלת האגף והעובדים עומדים לרשותכם בכל שאלה ופניה,

שלכם, הנהלת אגף רישוי וקידום עסקים וצוות העובדים

5

2023 חוברת מידע רישוי עסקים

האם אתם נדרשים לרישיון עסק? > (להלן: "חוק הרישוי) קובע אלו עסקים חייבים ברישיון עסק. 1968 – חוק רישוי עסקים, תשכ"ח הצורך בתהליך נובע, בין היתר, מתוך חובת שמירה על בריאות הציבור, בטיחות, ביטחון ואיכות החיים של התושבים. התהליך להוצאת רישיון עסק והאישורים הניתנים במסגרתו, מבטיחים את תקינות פעילותו של העסק.

לחוק רישוי עסקים >>> סרקו את הקוד

אלו עסקים חייבים ברישיון? > כל עסק הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לניהולו, כך קובעות הנחיות החוק, והוא מוענק באופן אישי לבעל העסק או למנהל העסק, בהתאם לייחודיות המקום וסוג העסק. בכדי לדעת האם העסק שלכם נדרש ברישיון, תוכלו לבדוק לאילו קבוצות עסקים אתם משתייכים. בדקו האם העסק שלכם חייב ברישיון לפי מהות העסק ומי הם נותני האישור הנדרשים באישור בקשתכם להוצאת רישיון עסק.

לפרוט העסקים טעוני הרישוי בצו >>> סרקו את הקוד

6

עירי ית ראשו ן-לצי ו ן | האגף לרישו י וקידום עסקים

ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון > הינו עבירה פלילית

בעל עסק שאינו מחזיק ברישיון כדין צפוי להיתבע לדין, על כל ההשלכות שבכך, לרבות קנסות ועד לעונשי מאסר וסגירת בית העסק. עיריית ראשון לציון גיבשה ופרסמה מדיניות אכיפה אשר נועדה ליצור אחידות ושוויוניות באכיפה, מייצרת וודאות, ולעזור לבעלי העסקים לכלכל את צעדיהם תוך שמירה על הוראות החוק, היא תורמת לשקיפות ממנה נהנים העובדים האמונים על האכיפה, בעלי העסקים והתושבים בעיר.

למדיניות אכיפה עירונית >>> סרקו את הקוד

למי ניתן רישיון עסק? > רישיון עסק ניתן לבעלי העסק, המנהלים בפועל את העסק או אחראים לניהולו. הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום ברישיון העסק שהוצא מטעם העירייה. במקרה של שינוי בעלות, מחובתו של בעל העסק לעדכן את האגף לרישוי וקידום עסקים ולהעביר בקשה לשינוי בעלות. מתי יש להגיש בקשה לקבלת רישיון? > • פתיחת עסק חדש. • במידה וחל שינוי בעסק, לרבות תוספת או צמצום בשטח העסק, שינויים תכנוניים פנימיים וחיצוניים, תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים או שינוי מהותי בעסק. • יציאת שותף או כניסת שותף חדש. • כל העברת בעלות בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון או בבקשה לרישיון, מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות. כל שינוי מהותי בעסק מחייב הודעה לרכזת רישוי עסקים.

7

2023 חוברת מידע רישוי עסקים

הרפורמה החדשה ברישוי עסקים > לחוק) 34 (תיקון

הרפורמה ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים – שמירה על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') - לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. עיקרי הרפורמה: •• קביעת מסלולי רישוי המתואמים לרמת המורכבות של העסק (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה). •• קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון - לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי. •• בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח. •• הארכה משמעותית של תוקף הרישיון – "משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא יישאר אצלו לאורך זמן (בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך).

לפירוט מלא של הרפורמה ברישוי עסקים

לחוק) 34 (תיקון >>> סרקו את הקוד

מפרטים אחידים לפי סוגי עסקים > המפרט האחיד מרכז בתוכו את התנאים והדרישות מבעל עסק לצורך הפעלתו השוטפת בהתאם לסוג עיסוקו. המפרט נועד לאפשר לבעלי עסקים טעוני רישוי, המעוניינים לפתוח עסק טעון רישיון, להבין מה נדרש מהם מבחינת רישוי עסקים ולאפשר להם לשקלל דרישות אלה בהתנהלותם הכללית.

לפירוט העסקים טעוני הרישוי בצו >>> סרקו את הקוד

8

עירי ית ראשו ן-לצי ו ן | האגף לרישו י וקידום עסקים

איך מתחילים בהליך הוצאת רישיון עסק? > הליך רישוי עסק תלוי בסוג העסק ומורכבותו ולכן מומלץ להתייעץ, ללא תשלום, לפני התחלת התהליך.

: מידע מקדמי לפני שפותחים 1 שלב הליך מקדים להגשת בקשה – מיועד למי שטרם ביצע פתיחת עסק חדש. מידע מוקדם והכנת העסק בהתאם לנדרש בחוק רישוי עסקים. חוסכים זמן וכסף ומונעים מהגעה למצבים משפטיים, שבהם נפתחים הליכים כנגד בעלי עסקים שאינם ברישיון כנדרש.

לבקשה מקוונת למידע מקדמי >>> סרקו את הקוד

איזה מידע תוכלו לקבל בטרם פתיחת העסק? >>> סרקו את הקוד

לנושאים מומלצים לבדיקה בשלבים הראשונים בטרם פתיחת העסק >>> סרקו את הקוד

9

2023 חוברת מידע רישוי עסקים

: תכננו את העסק והכינו תכנית 2 שלב הגשת בקשה לרישיון מחייבת הצגת תכנית עסק ומסמכים המעידים על אחיזה במקום. תכניות העסק צריכות להיות תואמות את המציאות הקיימת בשטח. במידה וקיים תיק לעסק בעקבות ניהול עסק קודם ולא נעשה כל שינוי בעסק, ניתן להיעזר במידע הקיים אודות העסק במשרדי האגף לרישוי וקידום עסקים. לעומת זאת, אם מדובר בעסק חדש, אזי יהיה צורך בהכנת תכנית על ידי בעל מקצוע מוסמך ובכל מקרה, מומלץ לפנות אלינו להתייעצות טרם הכנת התכנית, לצורך קבלת דגשים הנדרשים לעסק.

להנחיות להגשת תכנית לרישיון עסק >>> סרקו את הקוד

: הכינו את המסמכים הנדרשים והגישו בקשה 3 שלב על בעל העסק או מיופה כוחו להגיש את הבקשה המלאה, כולל המסמכים הנדרשים ותשלום אגרת רישוי עסקים. הבקשה לרישיון עסק מוגשת לאגף רישוי וקידום עסקים. כמו כן, הגשת בקשה לעסק חדש מתאפשרת גם באופן מקוון, באמצעות האתר העירוני. שימו לב! בהגשת הבקשה תתבקשו לצרף מסמכים, ביניהם תעודת זהות, חוזה שכירות, בעלות על הנכס, ח.פ חברה, תכניות עסק תדרשו להעביר פיסית באגף רישוי וקידום עסקים.

להגשת בקשה מקוונת לרישיון עסק חדש >>> סרקו את הקוד

10

עירי ית ראשו ן-לצי ו ן | האגף לרישו י וקידום עסקים

: הפניית הבקשה להתייחסות נותני האישור והנפקת רישיון 4 שלב כל סוג עסק נדרש לאישור של גורמים מקצועיים שונים בתהליך הרישוי, בהתאם לסוג ומהות העסק. הבקשה מועברת לכל הגורמים הרלוונטים ובמידה וניתנים מהם כל האישורים – מונפק רישיון. אם ישנן דרישות מקדימות לביצוע, הן יועברו אל מגיש הבקשה. כאשר ישנן דרישות שניתן לבצען לאחר מתן הרישיון, יתקבל אישור לתקופה בה יידרש בעל העסק ליישם את דרישות הגורם. במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב. לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני הגורמים המאשרים – כבאות והצלה, משרד הבריאות, משטרה, תמ"ת – משרד הכלכלה, הגנת הסביבה, משרד החקלאות ועיריית ראשון-לציון.

11

2023 חוברת מידע רישוי עסקים

נותני האישור ומפרטים >

משרד הבריאות • משרד הבריאות מספק אישור בהתאם לצו רישוי עסקים, עבור עסקים שיש להם קשר לבריאות הציבור, ביניהם: מסעדות, איטליזים, גני אירועים, בריכות שחייה, מתקני טיפול בשפכים ועוד. המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות בוחנת את הבקשות לרישיון ומבצעת בקרה על בית העסק, בהתאם לתקנות והנחיות המתאימות לעסק. בעסקים הנדרשים לאישור של משרד הבריאות, על בעל העסק להטמיע בתכנית העסק פרשה טכנית המתארת את תהליכי הייצור, העיבוד, הניהול בעסק ואת פעילותו. עסקים הנדרשים לאישור משרד הבריאות יכולים להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית בלשכת הבריאות רחובות (בתשלום).

כדאי לדעת שכחלק מהרפורמה ברישוי עסקים, לחלק ניכר מעסקי המזון ישנם מפרטים אחידים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק.

פותחים עסק בתחום המזון?

להנחיות רישוי לבתי אוכל >>> סרקו את הקוד

למפרטים אחידים בעסקי מזון >>> סרקו את הקוד

12

עירי ית ראשו ן-לצי ו ן | האגף לרישו י וקידום עסקים

משטרת ישראל • עסקים מסוימים נדרשים לעמוד בדרישות המשטרה לצורך קבלת רישיון עסק במטרה להבטיח את שלום הציבור וביטחונו.

למידע בדבר תנאי משטרה לעסקכם ניתן לפנות לרכזי רישוי עסקים 03-9609497/8 במשטרת ראשון לציון בטלפון

כבאות והצלה • במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, הוכנסו פריטי רישוי רבים למסלול תצהיר עבור דרישות כבאות. במסגרת זו האחריות עוברת אל בעל העסק, אשר מוסר תצהיר חתום על ידי עורך דין, לפיו הוא עומד בכל הדרישות בכבאות.

לתצהיר כבאות >>> סרקו את הקוד

לרשימת המפרטים האחידים של כבאות >>> סרקו את הקוד

משרד החקלאות • חוק רישוי עסקים בחקלאות מחייב את בעל העסק בעמידה בתקנות העוסקות במניעת מחלות של בעלי חיים וזיהום של מקורות מים כתוצאה משימוש של חומרי הדברה, דשנים, תרופות ועוד. בתחום החקלאות התקנות נועדו למנוע התפרצות של מחלות המועברות על ידי בעלי חיים ועלולים לסכן חיי אדם.

03-9682401 לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הווטרינרי בטלפון

13

2023 חוברת מידע רישוי עסקים

המשרד להגנת הסביבה • במטרה להבטיח את בריאותם של העובדים בעסק, הלקוחות והתושבים ולשמור על איכות מקורות המים לשתייה ואוויר נקי לנשימה, על בעל העסק לעמוד בחוקים והתקנים הסביבתיים הנדרשים מסוג העסק שלו מטעם המשרד להגנת הסביבה. התקינה הסביבתית נגזרת מסוג העסק, גודלו ופוטנציאל ההשפעה הסביבתיתשלו, כגון: פליטות אוויר, שפכים, זיהום קרקעות, פסולת מוצקה, חומרים מסוכנים ותחומים נוספים. עסקים הנדרשים באישור המשרד להגנת הסביבה, יידרשו למלא שאלון סביבתי, המתאר את התהליכים הנעשים בעסק, הקשורים באיכות הסביבה. עסקים המוגדרים כמפעל, יידרשו בהכנת תיק מפעל. מי מנפיק את רישיון העסק? > רישיון העסק מונפק על ידי רשות הרישוי בעיריית ראשון-לציון, לאחר אישורם של נותני האישור והגורמים הרלוונטים. לעיריית ראשון-לציון קיים מפרט אחיד רשותי המפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה – נותני האישור, ועל ידי רשות הרישוי – העירייה, לגבי כל עסק טעון רישוי. המפרט מציג את הדרישות הכלליות מעסיקם לצד דרישות פרטניות מעסיקם הפועלים בעיר, כגון התאמת ייעוד ושימוש הפעילות העסקית לאזורים בעיר.

למפרט רשותי >>> סרקו את הקוד

14

עירי ית ראשו ן-לצי ו ן | האגף לרישו י וקידום עסקים

הנגשת עסק > למה כדאי להנגיש את העסק? • הגדלת מספר הלקוחות שיכולים להגיע ולהנות ממוצריך ושרותיך. • שיפור שביעות הרצון של הלקוחות מארגונך.

• שיפור הנוחות לכלל לקוחותיך. • המעשה הנכון מבחינה "חברתית". • הימנעות מתביעות אזרחיות ופליליות. • הימנעות מפגיעה תדמיתית. • החוק מחייב אותך.

למה חייבים להנגיש את העסק? , חוקק פרק "הנגישות", 1998 במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשכ"ח 2005 בשנת חקיקה זו מחייבת הנגשתם של המגזר הממשלתי, המוניציפאלי, המלכ"רי והעסק הפרטי. החקיקה מגדירה מהי חובת ההנגשה של מבנים, תשתיות, סביבה ופארקים, טלפוניה, טכנולוגיה, תחבורה, בריאות ועוד. החקיקה אף מגדירה את מסגרת הזמנים להנגשה, פטורים ואכיפה.

לחוקים ותקנות נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות >>> סרקו את הקוד

15

2023 חוברת מידע רישוי עסקים

היתרים נלווים > מעבר לרישיון העסק, קיימים מספר נושאים הנדרשים לקבלת היתר מיוחד מאגף רישוי וקידום עסקים:

היתר להצבת מתקני תצוגה/שולחנות וכסאות מחוץ לעסק

לטופס בקשה מקוון להיתר מתקני תצוגה ושולחנות וכסאות >>> סרקו את הקוד

איש נדרש ברישיון 500 כל אירוע מעל אירועים תחת כיפת השמים –

לפרטים >>> סרקו את הקוד

16

עירי ית ראשו ן-לצי ו ן | האגף לרישו י וקידום עסקים

שעות פתיחה וסגירה של עסקים > מידע על שעות פתיחה וסגירה של עסקים בעיר ניתן למצוא בחוק עזר עירוני: חוק עזר פרק י"א 1988 - לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"ט

לפרטים >>> סרקו את הקוד

17

2023 חוברת מידע רישוי עסקים

בעלי עסקים WHAT'S UP ?

הצטרפו עכשיו לזירת העסקים של האגף WHAT'S UP לרישוי וקידום עסקים בעיריית ראשון לציון ב ותהיו הראשונים לדעת... מידע על כנסים והרצאות, | קשר ישיר לאגף רישוי וקידום עסקים ליווי ותמיכה לעסקים | ייעוץ | עדכונים חמים

חשיפה למכרזים ולהזדמנויות עסקיות מפגשים עם גורמים עירוניים ואחרים

, מה הצרכים שלכם, אתכם ובעיקר מקום לשמוע מה העצות שלכם ומה אפשר לעשות למענכם.

054-4911429 . להצטרפות שלחו הודעה לטל והיו ראשונים להתעדכן!

18

עירי ית ראשו ן-לצי ו ן | האגף לרישו י וקידום עסקים

19

חוברת מידע רישוי עסקים

האגף לרישוי וקידום עסקים עיריית ראשון-לציון 2023

תמיד כאן לשירותכם אגף לרישוי וקידום עסקים 20 עיריית ראשון לציון, רח׳ הכרמל

03-9547384 | 03-9547323 | 03-9547341 . טל WWW.RISHONLEZION.MUNI.IL באתר העירוני: ASAKIM@RISHONLEZION.MUNI.IL במייל:

Made with FlippingBook Digital Publishing Software